« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Loučky - Záměr na prodej pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Loučky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na prodej pozemku
ooec HORNÍ LOUČKY
<br> Adresa: Obec Horní Loučky,Horní Loučky 30,594 55 Dolní Loučky; FČO: 00599395;
<br> DIČ: cz 00599395,- e'maif:£!í._JE£©1l_ÉJ_iIMELJL „,; tež.: 724 131 835
<br> Obec Horní Loučky na základě ustanovení 539 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
<br> Záměr
<br> na prodej části pozemku č.1205/3 (část označená A,B,C celkem cca 200 m2) die přiloženého situačního výkresu.Pozemek bude prodán manžeiům P.za cenu lKč/mz.Po dokončení komunikace viokalitě E2 včetně obratiště & zaměření skutečného provedeni (včetně vyhotovení geometrického plánu) <.>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce.Bližší informace na Obecním úřadě v Horních Loučkách <.>
<br> Cost: Horní Loučky 59455 Horní Lou" y 30
<br> 4 9 ragga 5 %! :cz 0599395
<br> Mgr.et Mgr.Bc.XXXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce Horní Loučky: Vyvěšeno na eiektronické úřední desce obce Horní Loučky: ; ' * : <.>,<.> »
<br> 2 79
<br> 1199/5
<br> 1198/4 11991?
<br> O
<br> 343'
<br> 341.06
<br> 5?
<br> Elina-[
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX ČKAFT XXXXXXX Horni Loučky XX
<br> DATUM: XXXXXXX FORMAT: 4.! M ČZAK.: STUPEN: MEŘÍTKO: 1:500
<br> XXX XXXX XXXXXXXXX,Horni Loučky XX Horní Loučky XX
<br> VYFMCUVAL: Jan 2 Marie Praiáímvř <.>
<br> LEGE NDA
<br> nooo.A- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA- mmm—ruinami.VÝMĚRA 72 M2 mom s- MTRAVNĚNÁ PLOENA- PŘEDPOKLÁOANÁ vimim 35 M2
<br> PLOCHA c-ZATaAVNENA PLoch- PŘEDPOKLÁDANÁ výměru.3.03 M2
<br> iNVESTOR: NÁZEV PROJEKTU: NÁVRH MÍSTNÍ KOM UN IKACE
<br> LOKALITA 52,k.ú.HORNÍ LOUČKY
<br> ČVÝKRESU:
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> SITUACE

Načteno

edesky.cz/d/5468289


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Horní Loučky
23. 06. 2022
07. 06. 2022
06. 06. 2022
18. 05. 2022
18. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Horní Loučky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz