« Najít podobné dokumenty

Obec Postřelmov - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřelmov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc ČJ: KUOK 58191/2022 Olomouc 3.června 2022 SpZn.KÚOK/41667/2019/OSR/7515 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXXXXX Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc.Ing.XXXX XXXXXXXX Počet listů: XX Počet příloh: X Počet listů/svazků příloh: X/X ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR KÚOK),jako příslušný odvolací orgán podle ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,dále podle ust.§ 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),přezkoumal na podkladě odvolání města Zábřeh,Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh,zastoupeného advokátem Mgr.Lukášem Rothanzlem,Teplého 2786,530 02 Pardubice,podaného dne 22.1.2019,odvolání obce Rájec,Rájec 98,789 01 Zábřeh,podaného dne 31.1.2019,odvolání Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko,Masarykovo nám.510/6,789 01 Zábřeh podaného dne 27.2.2019,a společného odvolání Jaroslavy Wolné,Vodní 1926/3,789 01 Zábřeh,Ing.arch.Petra Wolfa,Na Nové 1659/15,789 01 Zábřeh,Za zdravý Ráječek,Říční 1669/1,789 01 Zábřeh,zastoupených advokátem Mgr.Davidem Černým,AK Skalka & Grepl & Černý,se sídlem Horní nám.365/7,779 00 Olomouc,podaného dne 1.2.2019,rozhodnutí Městského úřadu Šumperk,Odboru výstavby (dále jen Stavební úřad Šumperk),vydané dne 28.12.2018 pod Sp.Zn: 91379/2017 VYS/MAZA,č.j.: MUSP 132600/2018.Tímto rozhodnutím Stavební úřad Šumperk,podle ust.§ 79 a § 92 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen stavební zákon),a ust.§ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,rozhodl o umístění stavby pod názvem „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“ na níže uvedených pozemcích v katas...

Načteno

edesky.cz/d/5468285

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřelmov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz