« Najít podobné dokumenty

Obec Loučná nad Desnou - oznámení o zahájení řízení - jednání: Veřejné osvětlení - Loučná nad Desnou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Loučná nad Desnou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-26744.pdf
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 69823/2022
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 26744/2022 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX02GB0H0*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br> E-mail:
<br>
<br> Datum:
<br> +420 583 388 314
<br> ludmila.vesela@sumperk.cz
<br>
<br> 21.06.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br>
<br>
<br> Obec Loučná nad Desnou,IČO 00302953,Loučná nad Desnou 57,788 11 Loučná nad Desnou <,>
<br> kterého zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1980,U tenisu 2625/1 <,>
<br> 787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 09.03.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> „Veřejné osvětlení - Loučná nad Desnou“
(k.ú.Kociánov,Rejhotice)
<br>
<br> na pozemcích:
<br> st.p.5,6/1,10,30,31,36,38/2,113/1,118,parc.č.8,9,10,29/3,47,79,81,82,86/1 <,>
<br> 113/3,113/4,118/1,123,124/4,125/3,125/5,125/61,125/74,806,808/1,809/1 <,>
<br> 809/4,810,811/1,823,836/1,840/1,841/3,858,859/19,859/20,867 v katastrálním
<br> území Kociánov <,>
<br> st.p.5/1,7,16,18,201/2,215,253/1,parc.č.38/1,38/2,41,42,47/1,47/2,53/1,53/2 <,>
<br> 53/6,53/10,56/1,56/4,56/8,61,63/1,63/2,63/5,63/6,66/2,69,72/1,72/4,77/2 <,>
<br> 77/4,92/1,94/1,94/2,94/3,94/7,99/1,120/1,604/1,605/1,612/2,613,621/2,627 <,>
<br> 629/1,631/2,634/3,634/5,635/1,635/2,638,643,1477/2,1477/39,1479/9,1481/4 <,>
<br> 1482/2,1486/3,1514/4,1514/65,1515/1,1515/2,1515/3,1517/1,1517/4,1517/5 <,>
<br> 1517/7,1517/8,1519/2,1519/3,1520/1,1565,1577/1,1578/2,1578/3,1578/4 <,>
<br> 1590/1,1652/6,1652/12,1652/18,1656/37,1661,1665,1666/2,1740 v katastrálním
<br> území Rejhotice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Veřejné osvětlení – doplnění stávajícího vedení VO – nové zemní kabelové vedení VO,no...

Načteno

edesky.cz/d/5468279

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Loučná nad Desnou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz