« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Schválený ZÚ DSO SP za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konečné PH za rok 2021.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 8
<br>
KUCBX012RGH9
KUCBX012RGH9
<br>
<br>
<br>
<br> Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> DSO severního Písecka,IČO 69103518
<br>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno:
v sídle dobrovolného svazku obcí dne 04.10.2021 jako dílčí přezkoumání
na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 01.04.2022 do 04.04.2022 jako konečné přezkoumání
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření DSO severního Písecka za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se
DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 20.07.2021 Krajským úřadem
Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br>
Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.311/2021/OEKO-PŘ ze dne 13.07.2021 <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: Ing.XXXXX XXXXXX - předseda svazku
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
Spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/zdpe
Číslo jedna...
Schválený ZÚ DSO SP za rok 2021.pdf
Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> Schválený Závěrečný účet za rok 2021
<br> Sestavený ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizači
<br> Název Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Adresa Čimelice 60
<br> 398 04 IČO 69103518
<br> Právní forma Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje - <.>
<br> Telefon 605806056 E-mail kancelar©severnipisecko.cz
<br> Obsah závěrečného'účtu
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatn ím rozpočtům veřejné úrovně Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
<br> Majetek
<br> Porovnání příjmů a výdajů die tříd
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Porovnání plnění sdílených daní
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Strana
<br> (DCD—dGm-th-J
<br> r-\i—\i- [\ll-*O
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka,lČO 69103518 KEO4 110.1 UROS?
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2021
<br> Neinvestiční transfery
<br> Poskytnuto k Vratka v průběhu Vrarka při fin <.>
<br> Po! UZ Název 31.12.Použita !: 31.12.roku vypořádání 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 451 363,00 451 363,00 0,00 0,00 Celkem 451.363,00 451 363.00 0.00 0,00
<br> Transfery celkem 451 363,00 451 363,00 0.00 0.00
<br> Závěrečný účet za rok 2021 strana 1
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka,IČO 69103518 KEO4 1.10.1 UC501
<br> O
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtu
<br> Období: 12í2021
<br> Nákladové účty
<br> SU Název 2019 2020 2021 501 Spotřeba materiálu 33 011,20 1 917,00 3 108.30 513 Náklady na reprezentaci 2 220.80 1 377,00 1 258.00 518 Ostatní služby 203 737,96 103 050,62 57 221,37 521 Mzdové náklady 187 650,00 178 800,00 178 800,00 524 Zákonné sociální pojištění 60 613,00 60 444,00 60 444.00 525 Jiné sociální pojištění 564,00 752,00 752,00 538 Jiné daně a poplatky 46.61 38,55 5.88 551 Odpisy dlou...

Načteno

edesky.cz/d/5468268

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
27. 09. 2023
26. 09. 2023
26. 09. 2023
26. 09. 2023
25. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz