« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovičky - Závěrečný účet

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
Obec Petrovičky
IČO: 00578509
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč) Vytvořeno k období 12/2021
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne 13.6.2022
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 918 746,84 780 100,00 781 770,30 117,77 117,52
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 78 191,31 62 400,00 83 369,00 125,31 93,79
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 112 756,99 68 100,00 112 756,99 165,58 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 109 695,14 910 600,00 977 896,29 121,86 113,48
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 582 130,32 660 600,00 711 113,91 88,12 81,86
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 000,00 250 000,00 240 000,00 0,40 0,42
<br> CELKEM VÝDAJE 583 130,32 910 600,00 951 113,91 64,04 61,31
<br> Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -532 154,82 -26 782,38 1 986,96
<br> Oper.z peněž.účtů organizace 5 590,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -526 564,82 -26 782,38 1 966,09
<br> Účet - popis 2019 2020 2021
<br> 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 24 112,00 26 210,00 26 310,00
<br> CELKEM 24 112,00 26 210,00 26 310,00
<br> Účet - popis 2019 2020 2021
<br> 321 - Dodavatelé 7 643,27 6 946,78 6 350,67
<br> 331 - Zaměstnanci 12 094,00 14 017,00 14 267,00
<br> 337 - Zdravotní pojištění 1 879,00 2 348,00 2 348,00
<br> 341 - Daň z příjmů 9 120,00 9 500,00 8 740,00
<br> 342 - Ost.daně,popl.a jiná pe 2 466,00 2 908,00 2 658,00
<br> 374 - Přijaté zálohy na transf 14 112,00 11 573,10 5 193,70
<br> CELKEM 47 314,27 47 292,88 39 557,37
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021
<br> 3.Financování 2021
<br> 4.Pohledávky k 31.12.2021
<br> 5.Závazky k 31.12.2021
<br>
<br> Účet - název 2019 2020 2021
<br> žádné
<br> CELKEM
<br> Název fondu Poč.stav k 1.1.Obrat Konečný stav
<br> žádné 0 0 0
<br> Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12 <.>
<br> 231 10 - Základní běžný ...

Načteno

edesky.cz/d/5468238

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz