« Najít podobné dokumenty

Obec Janůvky - Program zasedání Zastupitelstva obce Janůvky v pátek 24.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT Progr...2022.odt
Starosta obce Janůvky podle § 91 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
svolává
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Janůvky,konané dne 24.6.2022 v 16:00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Zahájení a přivítání zastupitelů a občanů <.>
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
3.Seznámení zastupitelstva s programem zasedání a jeho schválení <.>
4.Seznámení se zápisem č.2 ze dne 25.3.2022 ze zasedání zastupitelstva <.>
5 Schválení účetní závěrky za rok 2021 <.>
6.Schválení přezkoumání hospodaření obce Janůvky za rok 2021 <.>
7.Schválení závěrečného účtu za rok 2021 <.>
8.Stanovení počtu volených členů zastupitelstva obce Janůvky na další volební období
2022 – 2026 <.>
9.Dotace z Pardubického kraje- oprava místní komunikace v obci Janůvky <.>
10.Dotace z Regionu MTJ <.>
11.Odkup pozemku p.č.278/3
12.Žádost o odkup pozemku p.č.1197
13.Žádost o poskytnutí dotace Oblastní charita Polička <.>
14.Výsledky kontroly DČOV <.>
15.Cenová nabídka projektové dokumentace ( p.č.1135 )
16.Nabídky na rekonstrukci komunikace p.č.1184
17.Revize katastru nemovitostí v obci Janůvky <.>
18.Diskuze a připomínky občanů a zastupitelů k projednávanému programu <.>
19.Usnesení zastupitelstva <.>
20.Závěr a stanovení příštího zasedání zastupitelstva <.>
<br>
<br> Vyvěšeno:19.6.2022
<br> Sejmuto: 25.6.2022
<br> Starosta obce Janůvky: XXXXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5468235

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz