« Najít podobné dokumenty

Obec Kolaje - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolaje č. 3 ze dne 23.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolaje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolaje č. 3 ze dne 23.6.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolaje č.3 ze dne 23.6.2022: obec KolajeVyhledávání
     
            
 
Neúčast:
Hosté:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
a) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad <.>
b) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021,která je součástí závěrečného účtu
c) nápravná opatření: schodek rozpočtu bude zajištěn smluvně úvěrem a schvalování se bude řídit dle zákona č.250/2000 Sb <.>
Schváleno 5 hlasy <.>
Schváleno 5 hlasy <.>
Usnesení č.12
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo revokaci usnesení č.16 /2021 o znění rozpočtu na rok 2022 <.>
Schváleno 5 hlasy <.>
Usnesení č.13
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet obce Kolaje na rok 2022
v předloženém znění jako rozpočet schodkový,který bude krytý úvěrem podle závazných paragrafů ukazatelů rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu“.Dále schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm fyzickým osobám,které jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu <.>
Schváleno 5 hlasy <.>
Usnesení č.14
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3 dle tabulky <.>
Schváleno 5 hlasy <.>
Místostarostka:             Bc.XXXXXXX XXXXXXX
Napište nám
Zpráva pro úřad Jméno E-mail   Váš prohlížeč nepodporuje javascript.Není možné ověřit,zda nejste robot,a proto nepůjde formulář odeslat <.>
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
 

Načteno

edesky.cz/d/5468218

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolaje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz