« Najít podobné dokumenty

Obec Pokojovice - Zápis č. 02/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pokojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.2.2022 z 13.06.2022
ZÁPIS č.02/2022
<br>
ze zasedání Zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
<br> 13.06.2022 od 19:00 hod.na obecním úřadě v Pokojovicích
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Pokojovice zahájil v 19:00 hodin starosta obce XXXX XXXXX,který
<br> zasedání řídil.Konstatoval,že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné,neboť dle prezenční
<br> listiny byli při zahájení přítomni členové Zastupitelstva obce Pokojovice v počtu sedmi
<br> členů <.>
<br> Pozvánka na zasedání byla zveřejněná v souladu se zákonem o obcích na úřední desce a na
<br> webových stránkách obce Pokojovice <.>
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen a schválen: XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: XXXXX XXXXXXX a Ing.XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br>
II <.>
<br> Schválení zápisu z minulé schůze a programu dnešního zasedání
Byl přečten a schválen zápis z předchozího zasedání včetně usnesení,nebyly k němu
<br> vzneseny žádné připomínky ani dotazy <.>
<br> Poté starosta seznámil přítomné zastupitele s navrženým a zveřejněným programem
<br> jednání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení zápisu z minulé schůze a programu dnešního zasedání
<br> 3) Projednání závěrečného účtu,účetní závěrky a zprávy o přezkoumání
<br> hospodaření obce za rok 2021
<br> 4) Návrh na vyřazení majetku a pohledávky
<br> 5) OVV 2022
<br> 6) Změna hranice katastru - "Dohoda o změně hranic mezi Okříškami a
<br> Pokojovicemi"
<br> 7) Návrhy nových stanov Sdružení obcí Vysočiny
<br> 8) Symboly obce
<br> 9) Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č.126/11
<br> 10) Zpráva finančního výboru
<br> 11) Zpráva kontrolního výboru
<br> 12) Projednání rozpočtových změn č.2
<br> 13) Různé
<br> 14) Diskuse
<br> 15) Závěr
<br> Jiné návrhy na změny nebo doplnění nepadly a program,tak jak byl navržený,byl
<br> schválený sedmi hlasy <.>
<br>
<br>
<br> III <.>
<br> Projednání závěrečného účtu,účetní závěrky a zprávy o přezkoumání
<br> hospodaření obce za r...

Načteno

edesky.cz/d/5468209

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pokojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz