« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Zpráva o uplatňování Územního plánu Dobšín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Dobšín
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
odbor stavební a rozvoje města
<br> oddělení územního plánování
Komenského náměstí 61,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> SPIS.ZN.: OStRM/XXXXX/XXXX/HeSi
<br>
<br>
<br>
Č.J.: 78614/2022/ÚP/HeSi
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> simandlova@mb-net.cz
<br> DATUM: 13.6.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> DOBŠÍN
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor stavební a rozvoje města,oddělení územního plánování
<br> (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen "stavební zákon"),zpracoval v souladu s § 55 odst.1 stavebního zákona návrh zprávy o
<br> uplatňování Územního plánu Dobšín a ve smyslu § 55 odst.1 v souladu s § 47 odst.2 stavebního
<br> zákona
<br> d o r u č u j e
<br> návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Dobšín veřejnou vyhláškou <.>
<br> S návrhem zprávy o uplatňování Územního plánu Dobšín je možno seznámit se od prvního dne
<br> vyvěšení této vyhlášky u pořizovatele – budova Komenského náměstí 128,vedlejší budova "věž"
<br> 6.patro č.kanceláře 61 (pondělí a středa 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00,v jiné dny po předchozí
<br> domluvě).V elektronické podobě je návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Dobšín
<br> zveřejněn na adresách: http://www.mb-net.cz/uredni-deska <,>
<br> http://www.dobsin.cz/category/uredni-deska.S návrhem zprávy o uplatňování Územního plánu
<br> Dobšín se lze dále seznámit na Obecním úřadu Dobšín (úřední hodiny - pátek 17:00 - 19:00 nebo
<br> po předchozí dohodě se starostou Jaroslavem Černým na telefonním čísle +420 734 738 888) <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Dobšín
<br> veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.K později
<br> uplatněným přip...
ZOUUP_Dobsin_2022_ke_schvaleni.pdf
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> DOBŠÍN
<br> (06/2009 - 03/2022)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
POŘIZOVATEL: Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> odbor stavební a rozvoje města
<br> oddělení územního plánování
<br> Komenského náměstí 61
<br> 293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> SPIS.ZN.: OStRM/XXXXX/XXXX/HeSi
<br> Č.J.: 48229/2002/ÚP/HeSi
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: simandlova@mb-net.cz
<br>
<br> Obsah
ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
A.VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN
<br> PODMÍNEK,NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST.6
<br> STAVEBNÍHO ZÁKONA),A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH
<br> NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
A.1.Využití zastavitelných ploch.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
A.2.Zastavěné území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
A.3.Udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/5468131

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz