« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápisy z jednání zastupitelstva - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-2-ze-dne-20.-6.-2022.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 4
<br>
<br>
<br> Zápis č.2/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 20.6.2022
<br>
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
p.XXXXXX XXXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX
Omluveni: p.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
4.Schválení závěrečného účtu obce Felbabka za rok 2021
5.Schválení účetní uzávěrky obce Felbabka za rok 2021
<br> 6.Schválení ceníku za informace podle zákona 106
7.Schválení projektové dokumentace na posílení signálu veřejné
komunikační sítě CETIN / O2
8.Informace zastupitelů
9.Diskuse
10.Usnesení
11.Závěr
<br>
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a nechal o programu hlasovat <.>
Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
2.Navržen zapisovatel pí.D.Feňáková <,>
ověřovatelé p.A.Ohrablo a p.J.Červenka ml <.>
Navržen předseda návrhové komise p.Z.Záhořík,členi
pí.P.Kadeřábková a p.M.Kotěra
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
<br>
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 2/2022,které schválil
dne 24.3.2022 a o rozpočtovém opatření 3/2022,které schválil
11.4.2022.Obě RO jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
Rozpočtová opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o závěrečném účtu obce Felbabka za rok
2021 <.>
Zastupitelstvo závěrečný účet schválilo
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 5.Starosta informoval o účetní uzávěrce obce Felbabka za rok 2021 <.>
Zastupitelstvo účetní uzávěrku schválilo <.>...
zapis-c.-1-ze-dne-24.-3.-2022354344350.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 4
<br>
<br>
<br> Zápis č.1/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 24.3.2022
<br>
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
p.XXXXXX XXXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXX
Omluveni: p.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
4.Schválení veřejnoprávních smluv s TJ Felbabka a turisty
5.Schválení darovacích smluv
<br> 6.Schválení Plánu rozvoje obce Felbabka na rok 2022-2030
7.Schválení podání žádosti o dotaci ze Stč.Fondu obnovy venkova
na akci „Felbabka – revitalizace nádrže“ <.>
8.Schválení výzvy k podání nabídky na akci „Felbabka-revitalizace
nádrže“ <.>
9.Schválení výběru dodavatele na akci „Dotace – hasiči Felbabka“
10.Informace zastupitelů
11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
<br>
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a navrhl jeho rozšíření o jeden bod –
„Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026“ a
nechal o programu hlasovat <.>
Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
2.Navržen zapisovatel pí.D.Feňáková <,>
<br>
<br> ověřovatelé p.J.Kadeřábek a p.R.Čech
Navržen předseda návrhové komise pí.P.Kadeřábková,členi
p.Z.Záhořík a p.J.Jakoubek
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 1/2022,které schválil
dne 25.2.2022 <.>
Rozpočtové opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o veřejnoprávní smlouvě s TJ Felbabka na
částku 49 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvě s Turisty F...

Načteno

edesky.cz/d/5468112

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Felbabka
29. 06. 2022
23. 06. 2022
14. 06. 2022
24. 05. 2022
12. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz