« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 2 ze dne 20. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-2-ze-dne-20.-6.-2022301279896.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 4
<br>
<br>
<br> Zápis č.2/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 20.6.2022
<br>
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
p.XXXXXX XXXXXXX,pí.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX
Omluveni: p.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
4.Schválení závěrečného účtu obce Felbabka za rok 2021
5.Schválení účetní uzávěrky obce Felbabka za rok 2021
<br> 6.Schválení ceníku za informace podle zákona 106
7.Schválení projektové dokumentace na posílení signálu veřejné
komunikační sítě CETIN / O2
8.Informace zastupitelů
9.Diskuse
10.Usnesení
11.Závěr
<br>
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a nechal o programu hlasovat <.>
Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
2.Navržen zapisovatel pí.D.Feňáková <,>
ověřovatelé p.A.Ohrablo a p.J.Červenka ml <.>
Navržen předseda návrhové komise p.Z.Záhořík,členi
pí.P.Kadeřábková a p.M.Kotěra
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
<br>
Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 2/2022,které schválil
dne 24.3.2022 a o rozpočtovém opatření 3/2022,které schválil
11.4.2022.Obě RO jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
Rozpočtová opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o závěrečném účtu obce Felbabka za rok
2021 <.>
Zastupitelstvo závěrečný účet schválilo
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 5.Starosta informoval o účetní uzávěrce obce Felbabka za rok 2021 <.>
Zastupitelstvo účetní uzávěrku schválilo <.>...

Načteno

edesky.cz/d/5468111

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz