« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení č. 4 z veřejného zasedání konaného dne 22.6.2022 143,0 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br>
<br> 4.USNESENÍ
<br> Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 22.6.2022 od 17:30 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Urbana a pana
<br> Miroslava Kuchaře a zapisovatelku Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo rozšířený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 3) Rozpočtového opatření č.2/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.2/2022 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 4) Projednání Závěrečného účtu za rok 2021 a Zprávy o výsledku hospodaření
<br> obce za rok 2021
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2021
<br> a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2021,a to bez výhrad <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
5) Projednání návrhu na schválení daru pro Mažoretky Victory,z.s <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč spolku
Mažoretky Victory,z.s.a uzavření darovací smlouvy <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
6) Návrh na schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.1804.1.18 s firmou Voda
CZ service,s.r.o <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.1804.1.18
s firmou Voda CZ service <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Návrh na schválení uzavření sml...

Načteno

edesky.cz/d/5468081

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz