« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Dopis NMV starostům_001

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dopis NMV starostům_001
1
<br> Mgr.XXXX XXXXX
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce
legislativy a státní správy
<br>
<br>
Praha 17.června 2022
Č.j.MV-149141-13/P-2021
Počet listů: 2
<br>
<br>
<br> Vážený pane starosto <,>
<br>
<br> dovoluji si obrátit se na Vás v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu,který svým
<br> nálezem vyhlášeným dne 15.června 2022 (Pl.ÚS 10/22) vyhověl návrhu skupiny senátorů a
<br> zrušil některá ustanovení zákona č.324/2021 Sb <.>,o jednorázovém odškodnění subjektů
<br> dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně
<br> některých zákonů (dále také jako „zákon o jednorázovém odškodnění“) <.>
<br>
<br> Zrušena byla ta ustanovení citovaného zákona,která váží nárok na odškodnění na přihlášení
<br> fyzické osoby v rozhodné době k trvalému pobytu v jedné z dotčených obcí (u cizinců -
<br> povolení k trvalému pobytu v dotčené obci).Nově tedy mohou o odškodnění požádat osoby <,>
<br> které měly v některé z obcí v rozhodné době skutečný pobyt ve smyslu svého bydliště <,>
<br> neboli místo,kde bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat.Žádost mohou podat i osoby,které
<br> již v minulosti nárok u Ministerstva vnitra uplatnily,ale s ohledem na právní úpravu platnou
<br> do 15.června 2022 nebylo jejich žádosti zcela či z části vyhověno.Skutečný pobyt v obci
<br> v rozhodné době je pak třeba ze strany žadatelů doložit doklady přiloženými k žádosti <,>
<br> případně budou žadatelé k doplnění těchto dokladů Ministerstvem vnitra vyzváni <.>
<br>
<br> Žádost o jednorázové odškodnění lze zaslat do datové schránky Ministerstva vnitra,nebo
<br> poštou na adresu: Ministerstvo vnitra,náměstí Hrdinů 1634/3,P.O.BOX 155,Praha 4 <,>
<br> 140 21.Žádost lze podat volnou formou nebo využít formuláře,který bude dostupný
<br> na internetových stránkách Ministerstva vnitra nahradí dosavadní vzor formuláře <.>
<br> *MVCRX06HYSN3*
MVCRX06HYSN3
prvotní identifikátor
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že lhůta pro podání žádostí končí j...

Načteno

edesky.cz/d/5468079

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
27. 06. 2022
27. 06. 2022
27. 06. 2022
27. 06. 2022
25. 06. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz