« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace ZÚR JK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace ZÚR JK
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje <,>
informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
<br>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“),jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu
s ustanovením § 42 stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) <,>
<br>
oznamuje <,>
že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 16.6.2021 pod usnesením
<br> č.221/2022/ZK-18
<br>
ROZHODLO O VYDÁNÍ 9.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE <.>
<br>
Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace vydané 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje <,>
kterou není možno kompletně zveřejnit na úřední desce Jihočeského kraje a úředních deskách dotčených obcí <,>
krajský úřad v souladu s ustanovením § 42 odst.10 stavebního zákona a § 172 odst.2 správního řádu oznamuje <,>
že kompletní vydaná 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,je zveřejněna a je do ní možno
nahlédnout v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,U Zimního stadionu 1952/2,České
Budějovice,I.patro,č.dveří 2.067,popř.2.065.Kompletní dokumentace je rovněž vystavena na
webových stránkách Jihočeského kraje https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-
planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje/9aktualizace-zur <.>
<br> Podrobné informace a odpovědi na Vaše případné otázky Vám poskytnou pracovníci oddělení ...

Načteno

edesky.cz/d/5468078

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz