« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Závěrečný účet obce za r. 2021 vč. příloh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za r. 2021 vč. příloh
Obec Ježkovice
IČO 00372480 PSČ 683 04 Okres Vyškov
<br> ___________________________________________________________________________________
<br>
<br> Závěrečný účet obce Ježkovice za rok 2021
<br> Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný - příjmy i výdaje ve výši 5 652 300 Kč.V průběhu roku bylo
přijato 7 rozpočtových opatření,kterými byly příjmy i výdaje navýšeny o 780 000 Kč,financování
zůstalo beze změn <.>
<br> Obec v roce 2021 obdržela tyto dotace:
– na výkon státní správy 92 400,00 Kč
– na veřejně prospěšné práce z úřadu práce 116 5460,00 Kč
– na projekt Mateřské školy z MŠMT 216 898,00 Kč
– na dětské a workoutové hřiště z MMR 372 256,00 Kč
– z PRV JMK na zahradu MŠ 200 000,00 Kč
– z PRV JMK na zachování prodejny 40 000,00 Kč
– na volby do PS Parlamentu 31 000,00 Kč
– kompenzační bonus 81 872,95 Kč
<br> Příjmy: schválené 5 652 300 Kč skutečné po konsolidaci 7 853 629,26 Kč
Výdaje: schválené 5 652 300 Kč skutečné po konsolidaci 4 143 992,18 Kč
Financování: schvál.0 Kč skutečné - 3 709 637,08 Kč
<br> Příjmy z daní postupně rostou,největší nárůst je u DPH.Příjmy z vlastní činnosti jsou srovnatelné s pří-
jmy v minulých letech.Obdrželi jsme dotace na výkon státní správy,na veřejně prospěšné práce,na
projekt mateřské školy z MŠMT,na dětské a workoutové hřiště z MMR,na školní zahradu a zachování
prodejny z PRV JMK,na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a kompenzační bonus <.>
Významné výdaje v letošním roce byly na vybudování dětského a workoutového hřiště,na vybudování
školní zahrady v přírodním stylu,opravu vodárny Provázky,opravy komunální techniky,zpracování
projektů a vydání stavebního povolení na rekonstrukci budovy OÚ a MŠ.Ostatní běžné výdaje jsou
srovnatelné s předchozími roky <.>
Zřízené příspěvkové organizaci Mateřské škole Ježkovice byl poskytnut transfer na provozní výdaje ve
výši 100 tis.Kč a převedena dotace z MŠMT 216 898 Kč <.>
Na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu jsme obdrželi dotaci ve výši 31 000 Kč,která
byla čerpána v sou...

Načteno

edesky.cz/d/5468075

Meta

Stavební informace   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz