« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 6/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 15.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.6/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 15.června 2022 v 17:00 hod
<br> na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Mlejnek,Zajíc
<br> Omluveni: Hašek
<br>
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXXX a XXXX
Mlejnek
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Žádost o odkup pozemku
2.Dodatek č.4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
3.Výběr dodavatele k opravě průjezdu KD
4.Věcné břemeno ČEZ Distribuce,a.s <.>
5.Návrh výsadby stromů
6.Závěrečný účet za rok 2021
7.Výběr dodavatele nábytku
8.Pověření k podpisu Kupní smlouvy
9.Svoz plastu a papíru dům od domu
10.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 5 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br> 1.ZO projednalo a schválilo žádost o odkup pozemkové parcely číslo 272/4
<br> v k.ú.Pěšice <.>
Hlasování: 5 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 6/1/2022
ZO schválilo žádost o odkup pozemkové parcely číslo 272/4 v k.ú.Pěšice <.>
<br>
<br> 2.ZO projednalo a schválilo Dodatek č.4 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor s Českou poštou,s.p <.>
Hlasování: 5 pro,0 proti,0 se zdržel
<br>
Usnesení 6/2/2022
<br>
<br> ZO schválilo Dodatek č.4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Českou
poštou,s.p <.>
<br>
<br> 3.ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele k opravě a vydláždění průjezdu
<br> KD Řepníky.Cenová nabídka od firmy STAVER Luže s.r.o <.>,Zdislav 38,538
54 Luže,IČ: 03564240 ve výši 326 400,- Kč bez DPH byla nejnižší <.>
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podepsání objednávky <.>
<br> Hlasování: 5 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Usnesení 6/3/2022
ZO...

Načteno

edesky.cz/d/5468072

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz