« Najít podobné dokumenty

Obec Solenice - Schválený závěrečný účet obce Solenice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Solenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet za rok 2021.pdf (1.07 MB)
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
OBEC SOLENICE
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> OBEC SOLENICE
Solenice 37
262 63
<br> 00243311
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon +420601165565
E-mail ucetni@obecsolenice.cz
<br> Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce Solenice za rok 2021 spolu se Zprávou o
<br> výsledku hospodaření obce za rok 2021 s vyjádřením bez výhrad na zasedání dne 17.6.2022 usnesením č.2/2022 <.>
<br> Na oficiálních internetových stránkách obce www.obecsolenice.cz se zveřejňuje úplné znění Závěrečného účtu za rok 2021 <.>
<br> Doplňující údaje
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 1
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků 4
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 8
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 10
<br> Majetek 11
<br> Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021 12
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Solenice za rok 2021 16
<br> Strana
<br>
<br> OBEC SOLENICE,IČO 00243311 KEO4 1.10.0 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> XXXX XXXXXX Daňové příjmy,dotace,poplatky 7 114 438,93 5 307 310,00 6 696 085,83134,05 106,25XXXXXXXXXX -418 353,10XXX X XXXXX
<br> 1032 XXXX XXXXXX Podpora ostatních produkčních činností 647,00 1 000,00 1 000,0064,70 64,70XXXXXXXXXX 353,00XXX X XXXXX
<br> 2122 XXXX XXXXXX Sběr a zpracování druhotných surovin 27 180,00 0,00 28 000,000,00 97,07XXXXXXXXXX 820,00XXX X XXXXX
<br> 2212 XXXX XXXXXX Silnice 3 905,00 4 000,00 4 000,0097,63 97,63XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5468070

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Solenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz