« Najít podobné dokumenty

Obec Šumavské Hoštice - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9.aktualizace Zásad ÚR JČ kraje, informace o ......

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šumavské Hoštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 9. aktualizace ÚR JČ kraje, ....
KRAJSKY URAD
<br> Váš dopis zn,:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
<br> IČ:
DIČ:
<br> lllilllllllllllilllllillilllllllillllllillllilllllllllllillllllllllll
KUCBX0l3UQY
<br> JIHoČEsrÝ rnn:
Odbor regionálního rozvoje,územního plánovánía stavebního řádu
Oddělení územního plánování
U Zimního stadionu t952l2
g7O 76 České Budějovice
<br> KUJSK7949512022
OREG 2600u2022ldareSO
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XIX
reza bkova @ kraj-ji hocesky.cz
<br> 22,6,2022
<br> veŘrrnÁ wnúšxn
Oznámení o r4ydání 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje <,>
<br> informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
<br> Krajshý úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen
<,>,krajshý úřad"),jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> stavební zákon"),v souladu
s ustanovením § 42 stavebního zákona a § 772zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen,<,> správní řád") <,>
<br> oznamuje <,>
že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 16.6.2O2l pod usnesením
<br> č.22Ll2o22lzK-!8
<br> RozHoDLo o VYDÁNÍ 9.AKTUALIZACE zÁsno úzrunÍno RozvoJE JIHočEsKÉno rmrr <.>
<br> Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace vydané 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje <,>
kterou není možno kompletně zveřejnit na úřednídesce Jihočeského kraje a úřední,ch deskách dotčených obcí <,>
krajský úřad v souladu s ustanovením § 42 odst.10 stavebního zákona a § t72 odst.2 správního řádu oznamuje <,>
že kompletní vydaná 9.aktualizaceZásad územního rozvoje Jihočeského kraje,je zveřejněna a je do ní možno
nah!édnout v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,U Zimního stadionu 195212,České
Budějovice,r.patro,č.dveří 2.067,popř.2.065.Kompletní doku...

Načteno

edesky.cz/d/5468062

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šumavské Hoštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz