« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná - Rozpočtové opatření č.8/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plnění rozpočtu_Rozpočtové opatření č.8_2022
Plnění rozpočtu - rozpočtové opatření č.8/2022
<br> IČO: Obch.jméno:00277711 Obec Čermná
<br> Použité nastavení omezujících podmínek:
Rok: 2022
<br> Období: Do 6.měsíce
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
<br> počátku roku
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> %
<br> Bez ODPA
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 43,2 %904 660,00 904 660,00 390 641,20
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 44,8 %38 775,00 38 775,00 17 371,88
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 52,4 %152 515,00 152 515,00 79 879,64
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 32,7 %1 139 985,00 1 139 985,00 373 170,20
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.77,9 %50 000,00 107 540,00 83 790,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 51,0 %3 195 060,00 3 195 060,00 1 629 665,24
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.91,7 %2 000,00 4 000,00 3 667,96
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 93,2 %6 000,00 6 000,00 5 592,00
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 80,3 %5 000,00 7 000,00 5 620,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 55,2 %220 000,00 220 000,00 121 460,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 34,8 %6 000,00 6 000,00 2 090,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 68,6 %38 000,00 38 000,00 26 059,49
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 53,8 %300 000,00 300 000,00 161 527,54
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 47,2 %48 024,00 48 024,00 22 678,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 100,0 %- 21 956,00 21 955,72
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 50,0 %95 700,00 93 700,00 46 849,98
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 6,3 %984 000,00 984 000,00 62 000,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,0 %- 336 000,00 -
<br> Celkem za 0000: 7 185 719,00 7 603 215,00 3 054 018,85 40,2 %
<br> Silnice
2212 2111 Př.z poskytov.služeb,v...
Rozpočtové opatření č.8_2022_ZO
Rozpočtové opatření č.8/2022
IČO: Obch.jméno:00277711 Obec Čermná
<br> ODPA POL ZJ UZ ORG MD (Příjmy) DAL (Výdaje)ORJN Z
<br> Popis opatření:
Rozpočtové opatření č.8/2022Název opatření:
<br> Popis
3639 6122 0,00 450 000,00 Místní hospodářství komunální
<br> technika
4122 336 000,00 0,00 Dotace KHK oprava čp.191
<br> 3412 5171 0,00 -200 000,00 Sportovní zařízení opravy
3419 6121 0,00 -150 000,00 Dětské hřiště investice
3613 6121 0,00 -1 000 000,00 nebytové hospodářsví čp.191
<br> investice
3613 5171 0,00 1 000 000,00 nebytové hospodářství čp.191
<br> opravy
3745 5139 0,00 60 000,00 Veřejná zeleň materiál
3745 5171 0,00 -10 000,00 Veřejná zeleň opravy
6171 5137 0,00 -50 000,00 Místní správa drobný majetek
6171 5171 0,00 100 000,00 Místní správa opravy
6171 6121 0,00 -100 000,00 Místní správa investice
<br> 8115 664 000,00 0,00 Financování
2212 5171 0,00 900 000,00 MK opravy
<br> Celkem 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> Poznámka:
<br> Zastupitelstvo obceSchvalující orgán:
<br> 21.06.2022Schváleno dne:
23.06.2022Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Strana
1 z 1
<br> 23.06.2022
9:02:08
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Cermna)

Načteno

edesky.cz/d/5468059

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz