« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná - Rozpočtové opatření č.7/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plnění rozpočtu - Rozpočtové opatření č.7_2022
Plnění rozpočtu - rozpočtové opatření č.7/2022
<br> IČO: Obch.jméno:00277711 Obec Čermná
<br> Použité nastavení omezujících podmínek:
Rok: 2022
<br> Období: Do 5.měsíce
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
<br> počátku roku
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> %
<br> Bez ODPA
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 39,3 %904 660,00 904 660,00 355 841,21
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 44,8 %38 775,00 38 775,00 17 371,88
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 45,9 %152 515,00 152 515,00 70 005,49
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 31,8 %1 139 985,00 1 139 985,00 362 723,82
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.77,9 %50 000,00 107 540,00 83 790,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 43,9 %3 195 060,00 3 195 060,00 1 403 142,40
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.91,7 %2 000,00 4 000,00 3 667,96
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 91,5 %6 000,00 6 000,00 5 492,00
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 80,3 %5 000,00 7 000,00 5 620,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 49,8 %220 000,00 220 000,00 109 460,00
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 30,0 %6 000,00 6 000,00 1 800,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 68,6 %38 000,00 38 000,00 26 059,49
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 0,7 %300 000,00 300 000,00 2 226,00
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 41,7 %48 024,00 48 024,00 20 010,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 100,0 %- 21 956,00 21 955,72
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 41,7 %95 700,00 93 700,00 39 041,65
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 6,3 %984 000,00 984 000,00 62 000,00
<br> Celkem za 0000: 7 185 719,00 7 267 215,00 2 590 207,62 35,6 %
<br> Silnice
2212 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 0,0 %1 000,00 1 000,00 -
<br> Celkem za 2212: ...
Rozpočtové opatření č.7_2022_pravomoc starosty obce
Rozpočtové opatření č.7/2022
IČO: Obch.jméno:00277711 Obec Čermná
<br> ODPA POL ZJ UZ ORG MD (Příjmy) DAL (Výdaje)ORJN Z
<br> Popis opatření:
Rozpočtové opatření č.7/2022 pravomoc starosty obceNázev opatření:
<br> Popis
5511 5321 0,00 30 000,00 PO Neinvestiční transfery obcím
5511 5156 0,00 3 000,00 PO Pohonné hmoty a maziva
5511 5169 0,00 4 000,00 PO Nákup ostatních služeb
5511 5137 0,00 -32 000,00 PO Drobný majetek
6171 5166 0,00 -5 000,00 Veřejná správa poradenské služby
2212 5171 0,00 200 000,00 MK opravy
<br> 8115 200 000,00 0,00 Financování
3543 5229 0,00 -25 000,00 Převod na RS 4351 5169 RO
<br> č.6/2022
8115 -25 000,00 0,00 Financování
<br> Celkem 175 000,00 175 000,00
<br> Poznámka:
<br> starosta obceSchvalující orgán:
<br> 30.05.2022Schváleno dne:
23.06.2022Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Strana
1 z 1
<br> 23.06.2022
8:54:09
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Cermna)

Načteno

edesky.cz/d/5468058

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz