« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Arnultovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
„.W- <.>
<br> LEGENDA
<br> m.<.>
<br> |_ J n 1
<br> mmm pum čáru sny 0.13
<br> VIC
<br> ml)!i obvod plenkové úpravy šetřenf narušeného 111ch pozemkové úpravy
<br> vnišl umu pmq-nimi úpravy převzatý
<br> n U „ pm _„ I,“.<.> „O
<br> 9
<br> ram hmmm numl (+ east Čen-nné v m.)
Oznámení
%Zmel
<br> POZEMKOVÝ STATNl POZEMKOVY URAD ÚŘAD,Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 *“ Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Trutnov Horská 5,Střední Předměstí,541 01 Trutnov Váš dopis zn.: Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 221767/2022 Spisová značka: SP6898/2021-514205/02
<br> Vyřizuje.: Mgr.XXXXX XXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: zXXperX
<br> E-mail: p.hajkova©spucr.cz Datum: 20.6.2022
<br> SPU 22178712022
<br> lllilillllllllllllllilii illlllllllililllili
<br> 00005903770 3
<br> Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Arnultovice a v navazující části k.ú.Cermná v Krkonoších
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Trutnov (dále jen „pobočka") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle ust.5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> zahajuje
<br> v souladu s ust.5 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Arnultovice a v navazující části k.ú.Cermná v Krkonoších
<br> Toto oznámení se v souladu s ust.5 6 odst.5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu v Rudníku a Obecního úřadu v Čermné (současně se zveřejňuje izpůsobem umožňujícím dálkový přístup,a to na elektronické úřední desce Státního pozemkového úřadu).Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav <.>
<br> Předpokládaní účastníci řízení budou písemně vyrozumění o termínu konání úvodního jednání (5 7 zákona).Na úvodním jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným obvodem jednoduchých/komplexních pozemkových úprav.Dále zde bude projednán postup při stanovení nároků vlas...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz