« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves (Český Krumlov) - Schválené rozpočtové opatření č.9/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves (Český Krumlov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření 9 2022.pdf [0,05 MB]
Obec Nová Ves,IČO 00475491 KEO4 1.10.1 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.9/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> 14502 Ostatní investiční přijaté transfery ze500 000,0014216 1 740 000,00 2 240 000,001)
500 000,00Celkem za Par: 1 740 000,00 2 240 000,00
<br> Příjmy celkem 500 000,001 740 000,00 2 240 000,00
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Financování
org1 org2
<br> Změny stavu krátkodobých prostředků-500 000,008115 2 000 484,92 1 500 484,92
-500 000,00Celkem za Par: 2 000 484,92 1 500 484,92
<br> Financování celkem -500 000,002 000 484,92 1 500 484,92
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: starosta Na zasedání dne: 06.06.2022
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.9
1) navýšení z důvodu plnění - " Nová Ves - Výstavba hasičské zbrojnice "
2) zapojení položky financování 8115 DAL 500 000,- Kč
<br> Souhlasím s provedením změny XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> Zastupitelstvo bere na vědomí dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ad 1) §
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/5468045


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves (Český Krumlov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz