« Najít podobné dokumenty

Obec Květná - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Květná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

51319StanoveniPUPuzavirkazeleznicnichprejezduP6847aP6858VendoliPomezi.pdf
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX011LZ77*
KUPAX011LZ77
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> ODSH - oddělení silničního hospodářství
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 51319/2022
Spisová značka: SpKrÚ 42246/2022 ODSH OSH
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: jiri.dobrusky@pardubickykraj.cz
<br> Datum: 22.06.2022
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,oddělení silničního hospodářství <,>
jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle
ustanovení § 124 odst.4 písm.b) a ustanovení § 77 odst.1 písm.b) a c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),na základě ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),po souhlasu Městského úřadu Polička,odboru dopravy ze dne 16.05.2022 <,>
po sdělení Městského úřadu Svitavy,odbor dopravy ze dne 16.05.2022,po souhlasu Městského úřadu
Litomyšl,odbor místního a silničního hospodářství ze dne 01.06.2022 a dále po stanovisku Policie České
republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,Územní odbor Svitavy,Dopravní inspektorát
č.j.KRPE-44904-2/ČJ-2022-170906 ze dne 16.05.2022 na základě podnětu společnosti Chládek a Tintěra <,>
Pardubice a.s <.>,IČO: 25253361,se sídlem K Vápence 2677,530 02 Pardubice,zastoupené na základě plné
moci ze dne 20.04.2022 společností LETS DZ s.r.o <.>,IČO: 06569030,se sídlem 5.května 1378,516 01 Rychnov
nad Kněžnou,podané dne 24.05.2022
<br>
s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu
na silnicích I.třídy č.34 a 35,na silnicích II.třídy č.358,360,363 a 366,na siln...
LETZ DZ P6847 a P6858.pdf
nau Loucnou “"'“*-_'.'_wa_._____ _ Javomlkť __ +_____+____.&._" ++“
<br> Nová Sfálg
<br> „ff-'
<br> “ca
<br> __- ___ __ 'LÍ'_'_—v_'—'.;_=_ ' _ W _ __._ :* Morašice
<br> Chotovice __3" Mako;
<br> '.—\ _,<,> " \ ___\
<br> L'
<br> rady ' ;
<br> —.\.\
<br>.;,—_:—:='-“'-“.'-'Í-Á : Wm,Í SFX Ujezd
<br> - -.fží " m“ _.' Pomezí '= _.A:'_'_ _.- ___ť _'_.J-_'\.',_-._ ;L.<.> _„-.<.> á _ $$$" \frac: 25.07.a oauek “.u Policky' ' +.<.> _ - _
<br> "29an
<br> Íř— <.>
<br> Mikuleč
<br> ŠJ",<.>
<br> _'_ __ r.7„._.<.> Kamenne Horka - '
<br> Hradec *,nad Svitávou-'
<br> : __ ::;AÍT:___<__H_,_______;__za,<.> -.<.> - ***+—„„v Sklené & *;.\ „» „__—
<br> 2.3-33.+
<br> \
<br>.<.>.“.<.> maš \n <.>
<br> \wřxuh
<br> až „\\\
<br> lisawaaad macu
<br> „víš.lil.- <.>,I.-__ _U
<br> vnoaasau '
<br> alsnogs
<br> ' LU'BZ"LI]'5Z+'LD'EZ"LD'lZ

Načteno

edesky.cz/d/5468041

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Květná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz