« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Beroun) - Vzorek č. 14455 - pitná voda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Beroun).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vzorek-c.-14455-pitna-vody-31.5.22.pdf
LABT ECH s.r.o <.>,Zkušební lubo atoř,Po ní 340/23,639 00 Brno Zkušební laboratoř č.1147 akreditovaná IA dle SN EN ISO/IEC ] 7025:2018
<br> H y ienícka' laboratoř Klatovy NĚJ/,& Pod emocnicí 683,339 01 Klatovy % LA BTECHW EMM—Wm _10188/2022 Strm- 1 L 1147
<br> Stran celkem: 4
<br> Zákazník: Obec Olešná Olešná čp.104 267 64 Olešná u Hořovic
<br> Objednávka čislo: ze dne 28.11.2019 Analyzovaný materiál: pitná voda Datum a čas příjmu: 31.5.2022 14:00 Datum provedení analýzy: 31.5.2022 - 15.6.2022 Datum odběru: 31.5.2022 Odběr provedl: Labtcch Klatovy XXXXX XXXXXXXXX Typ odběru vzorku: odběr pitné vody Čislo prot.o odběru: K1545 SOP vzorkování: SAM 03: ČSN EN ISO 5667-1,ČSN EN ISO 5667—3,ČSN ISO 5667-5.ČSN EN ISO 5667-14,ČSN EN ISO 19458,Vyhl.MZd 0252/2004 Sb.Seznam příloh: Protokol o odběru č.K1545 Q.vzgrku angšeni varku 14455 Olešná u Hořovic č.p.71,MŠ.kuchyně
<br> č.vzorku Hod Limitní ldentilikaee
<br> 1.75 7342
<br>.MH SPE.1 Dusitany max.0,5 NMH SPE 32zČSN EN ISO ] 1732,ČSN EN 150 133613.63 Dusičnany max.50 NMH SPE 32:ČSN EN ISO 1 |?32.ČSN EN ISO IBM
<br> Chloridy max.|00 MH SPF.32:ČSN EN 150 | I732,ČSN EN 150 mm
<br> 4.4
<br> Volný chlor max.0.3 MH SPE zzfsw ISO 73932,me rumy
<br> ' 1 Bromičnany max.10 NMH IC 01:CSN EN ISO 10304-1,CSN EN ISO | 1998 EN ISO 1 Chlornany max.200 IC 01 :ČSN EN ISO 10304-1,ČSN £N XXX - XXX Chlorečnany unix.XXX IC m :ČSN EN ISO XXXXX-X,ČSN EN 50 10304—20993
<br> ISO 11885
<br> LAB TECH s.r.o <.>,Zkušební lubo atoř,Po m'340/23,639 00 Brno
<br> Zkušební laboratoř č.1 14 7 akreditovaná LA dle SN EN ISO/IEC ] 70252018 „QWÚW'A Hyaíenická laboratoř Klatovy Ě; Pod emocnicí 683,339 0! Klatovy 274—335“-,“fnln'l“ \\ LABTEC HG PROTOKOL o ZKOUŠCE č.1018872022 L "" Strana: 2 Stran celkem: 4 č.vzorku Hodno- Limitní Identifikace
<br> Parametr jednotka 14455 cení hodnot—v NM zkušební metody SOP Akr
<br> Arsen pg/l <1 V XXX.XX NMH ICP XXA:CSN EN XXX XXXXXX.CSN EN ISO 11) A 17294-2
<br> Bor m):/1 <0.02 V XXX.X NMH ICP XX:ČSN EN XXX X [XXX (X) A
<br> Kad...

Načteno

edesky.cz/d/5468039

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Beroun)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz