« Najít podobné dokumenty

Obec Úsilné - VV - 9. aktualizace Zásad územního rozvoje JK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úsilné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - 9. aktualizace Zásad územního rozvoje JK
KRAJSKÝ ÚŘAD lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> „,X013RJQY JIHOCESKY KRAJ
<br> Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu Oddělení územního plánování U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> „Mírem Oťf
<br> Váš dopis zn.: ÚBEC' ' ' ",<.> _,ze dne: !.Nl URAD USěLí—šE Naše č.j.: KUJCK 79495/2022 “ „2 Sp.zn.: OREG 26001/2022/dare so 3 *06— 2022
<br>.<.> i).j.: Úěťf.<.>.70%00'2? Vyřizuje: Ing.Daniela Reža'bková ! „„ Telefon: 386 720 210 "a "J' ---------------------------------- E-mail: rezabkova©kraj—jihocesky.cz Datum: 22.6.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení 0 vydání 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,informace o jejím obsahu a místě zveřejnění doku mentace
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán územního plánování podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením š 42 stavebního zákona a 5 172 zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> oznamuje,že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 16.6.2021 pod usnesením č.221/2022/ZK-18
<br> ROZHODLO o VYDÁNÍ 9.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE <.>
<br> Vzhledem k velkému rozsahu dokumentace vydané 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,kterou není možno kompletně zveřejnit na úřední desce Jihočeského kraje a úředních deskách dotčených obcí,krajský úřad v souladu s ustanovením 542 odst.10 stavebního zákona a g 172 odst.2 správního řádu oznamuje,že kompletní vydaná 9.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,je zveřejněna a je do ní možno nahlédnout v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,I.patro,č.dveří 2.067,popř.2.065.Kompletní dokumentac...

Načteno

edesky.cz/d/5468034

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úsilné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz