« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Závěrečný účet Obce Polepy za rok 2021
Obec Polepy
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Polepy
Polepy 131
280 02
<br> 00235644
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 603 975 606
E-mail k.bradnova@seznam.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Výkaz FIn 2-12M k 31.12.2021 14
<br> Rozvaha k 31.12.2021 28
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 31
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návrat.fin.výpomocí 33
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2021 34
<br> Strana
<br>
<br> Obec Polepy,IČO 00235644 KEO4 1.10.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 272 267,41 271 643,18 267 262,21
502 Spotřeba energie 148 271,00 292 907,98 195 235,10
511 Opravy a udržování 186 268,10 2 023 961,95 363 408,70
512 Cestovné 666,00 3 376,00 2 453,00
513 Náklady na reprezentaci 22 087,00 8 057,10 10 491,60
518 Ostatní služby 1 262 135,37 1 270 810,64 1 442 606,01
521 Mzdové náklady 1 532 021,00 1 943 098,00 2 010 936,00
524 Zákonné sociální pojištění 258 404,00 374 148,00 418 893,00
525 Jiné sociální pojištění 2 433,00 4 352,00 5 528,00
527 Zákonné sociální náklady 900,00 1 300,00 800,00
532 Daň z nemovitostí 1 315,00 1 315,00 1 315,00
542 Jiné pokuty a penále 114,00 0,00 0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 12 415,00 2 788,00 5 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti 67 746,00 7 138,20 33 942,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 699 478,00 2 804 664,00 2 817 900,00
557 Náklady z vyřazenýc...

Načteno

edesky.cz/d/5467976

Meta

Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz