« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Schválená účetní závěrka za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Protokol o schválení! neschválení účetní závěrky
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Za období: 12l2021 Obec Polepy; IČO 00235644; Polepy 131,Polepy.280 02 Právní forma: Obec Předmět činnosti: 751100 Sestavený k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 8.6.2022
<br> Datum účetní závěrky: 31.12.2021 Protokol o schválenílneschválení účetní závěrky: Řádná Datum rozhodování o schválení nebo neschváleníúčetnízávěrky: 8.6.2022
<br> Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce
<br> Osoby rozhodující o schválení nebo neschválení účetní závěrky: lng.XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX
<br> Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Schváleno
<br> Identifikace průkazných účetních záznamů podle & 6 odst.3,případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:
<br> Vyjádření účetníjeďnotky k výroku o schválení nebo neschválent ucetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle 5 7 odst.3,případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:
<br> Obec POLEPV
<br> Za účetníjednotku: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky Obec Polepy za r.2021
<br> Název organizace: Sídlo: Právní forma:
<br> IČO:
<br> Organizační složky: Příspěvkové organizace: Starosta:
<br> Místostarosta:
<br> Počet členů zastupitelstva:
<br> Rada:
<br> Účetní XXXXXXX ke dni :
<br> Obec Polepy Polepy XXX,280 02 Kolín - Polepy obec
<br> 00235644
<br> nejsou zřízeny
<br> nejsou zřízeny
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> X
<br> není zřízena
<br> XX.12.2021
<br> Účetní závěrka obsahuje tyto výkazy sestavené ke dni 31.12.2021:
<br> Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přílohu
<br> Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 8.6.2022
<br> Písemný záznam 0 hlasování o schvalování účetní závěrky za r.2021:
<br> Zastupitelstvo Obce Polepy je usnášeníschopné — přítomní 4 členové ze sedmi
<br> Jméno a přý'mem' Volba hl...

Načteno

edesky.cz/d/5467975


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz