« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Veřejná vyhláška-oznámení obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schemata-65d0f.pdf
Schéma 8/1
<br> Standardnl pracovnl misto na Dommnl komunikaci s malvm dopravmmzatiženim
<br> Nič—m J::a-xf-zi „r=hr»nt2tr:v'r'ym| mm'm : mdca 811
<br> „m- „,'M'Iulnu _ <.>,<.> „
<br> L' IÍJIC U Ú \ 'n
<br> „,Hm [:*-mw rvlwr,vx,5:"nrnvm“ "'lv.' \.v'mm'w (muhnr v
<br> mm;.J:.m'vnl a :!rt-w".mrr."|:\ 'J'ÍIÚ'KW \ Y'M (Hull-HW! ms.<.> :g: [www-Im? 1,; rn
<br> C' IHC U b i *“ vyu" J:“lu zrn.-lla '.ypl.' na kaz/JL:
<br> !.'ll'.ť'U'v—_l—.'_ f.—|.U
<br> "*.'H'm'm umře),H
<br> I' Linn-V1.*; nwm-IU
<br> _|:.1A|nunn_.v'w
<br> u r.oUu
<br> nm *.' ;H'ln'lle': vn./::.Hiř ((:.|.?II.J"J
<br> qlu'thvll.„ „tv-__.jl
<br> TPG'S "2015
<br> Schéma B/2
<br> Slandardm pracovni mcslo na pozemní komunikaci s malým dopravním zahlenim.Zuzanu vozovkynajedenuzdmpruh <.>
<br> ;)fll'TlJ \l/i ' ".1/41ž)!.mnn mm:—mimč— fstražnáR-fětlawpm
<br> podezírá lI/rlliŘIH (:-l)()l1-'—;U:IIV|V\,'IW MINIMUM“ mu:!uhkm'u nd-í—lup mm 10m
<br> pudcwd umvcm zJLvmulmr m '.Iv.mm,Iuntt'lklwhvkypr: n 'N “aw
<br> mmm ným/d'a zahrnnrm muvxmnlw'- \rslminawé “ih/pu?
<br> H umu? by! „.\r'y/lvmr'.",-r,l'l pluhu/u:“ vne/::.! ťm' Mp ií 1 L' 1
<br> 2! „\,/m (ÍUllhhlllmf' nur—uk dnu:.nvwnl,l; lill'lll m v ' * :Dunf—l'w) par,—wnrlrn ul./fw (,' Hiv/"nku (z,/luhů won-IL.pm ryl—Vrh“ podře schema: B: Tb az 5!sz
<br> WII-ch-l w.? '-' 'llv'ln'l ||
<br> Schéma BJB
<br> Slnndnrdni Drncnuni musm Zl'nionijizclnl'hopruhu <.>
<br> [JLJIÍÉlIIH u" É'IH ul:c:.|=||:—u|||l,r|'|| !J'H-U'U witlugkanu [][1!i|.||:1|.lx ' :: „'
<br> |.IIICIILI Lmulrm |UL!|'L1“.-l|;|||||y|'|| 'Tlarrw mirinqkaml ůůSLIB Sůůě I'IE | 'Čl'l'l
<br> |.J||;.'|1L.' U L) '||'| vy um.—| tym.' nn ti?-1x1 mmm-m:
<br> ' Í- IÚEH.ri|J_uruurl.'r.<.> *| & SfJ'lh'J'Jí'lyLn':.rlr: ' (k
<br>.nr 1i'n ru podl: neu.:'ocia.čn.<.> 5hudnó
<br> \"“ !.|||!||:-l.| u “||
<br> TPGB.1'21015
<br> Schéma B/5.2
<br> sundalum ptduuvm misiu.Zuzanl valovky na ][)an jizdni pruh V pripade úpravy 0700005" V “zac uopravmml znackaml <.>
<br> \rwm'mnn mm mm: \ ncbuz'vucku *J'Hmlúlm na !En:.»vm.r.n-n(nur žkxku'n...
22-7390-dec2d.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> *s00nx01p9yar*
S 0 0 N X 0 1 P 9 Y A R
<br> SPISOVÁ ZN.: ops/7390/22/352
Č.J.: MUH/ 38721/22/352
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
strmiska@hustopece.cz
<br> DATUM: XX.06.2022
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br>
Městský úřad Hustopeče,odbor přestupků a silničního hospodářství,příslušný podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,zpracoval opatření obecné povahy,kterým v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm <.>
c) a odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
znění,stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> pro akci
<br>
Silnice II.a III.třídy,místní komunikace - ORP Hustopeče
drobné opravy,úpravy komunikací a dopravního značení
<br>
Navrhovatel: Stavba a údržba silnic s.r.o <.>,IČO 26264081,Riegrova č.p.817/37,690 02 Břeclav
<br> druh dopravního značení: schémata pro označovaní pracovních míst – viz.příloha
<br>
komunikace (místo): silnice II.a III.třídy,místní komunikace ve správním obvodu ORP Hustopeče
<br> termín: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.12.2022 – dle aktuální situace -
<br> nejdéle po dobu jednoho dne
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ČSN EN 12899 – 1 (73 7030) „Stálé svislé
dopravní značení“ a technickými podmínkami TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle ČSN
EN 12899-1 (73 7030) a TP 66 v reflexním provedení.Všechny součásti dopravních značek...

Načteno

edesky.cz/d/5467968

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz