« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - KU - vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Chválov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KU - vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Chválov
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram Pod Šachtami 353,261 01 Příbram
<br> Číslo jednací: PUP-9/2011-211 Vyřizuje: ing.XXXX XXXX tel.: XXXXXXXXX Dne: XX.XX.XXXX
<br> VYHLÁŠENÍPLATNOSTI
<br> obnoveného katastrálního operátu
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram (dále jen „katastrální úřad') oznamuje,že dokončil obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v katastrálním území Chválov obce Nechvalice <.>
<br> V souladu s ustanovením š 46 odst 3 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),katastrální úřad
<br> v y h I a š uj e platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Chválov obce Nechvalice ke dni nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu podle 5 11 odst 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů,tj.ke dni 21.06.2022 <.>
<br> V souladu s ustanovením & 46 odst 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným,a nadále se používá obnovený katastrální operát <.>
<br> IngVadavTrávmček.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ředitel KP Příbram
<br> Oznámení vyvěšeno dne:
<br> zaaua/ %;
<br> Za správnost vyhotovení: XXXXXXXXXXX XXXX <.>

Načteno

edesky.cz/d/5467703

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz