« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - MěU Sedlčany - VV Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa.pdf
2 x A4
<br> C.1.6
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:18000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 06/2022
<br> DATUM:
<br> tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 2022/508
<br> AKCE:
<br>
2022-06-17T08:22:01+0000
Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXXXXX XXX
Konverze dokumentu
DIO.pdf
2 x A4
<br> A.1
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:75000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 06/2022
<br> DATUM:
<br> tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 2022/508
<br> AKCE:
<br>
<br> 2 x A4
<br> B.1
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:75000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 06/2022
<br> DATUM:
<br> tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> 2022/508
ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br>
<br> 2 x A4
<br> C.1.1
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:8000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 06/2022
<br> DATUM:
<br> tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 2022/508
<br> AKCE:
<br>
<br> 2 x A4
<br> C.1.2
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:18000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 06/2022
<br> DATUM:
<br> tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 2022/508
<br> AKCE:
<br>
<br> 2 x A4
<br> C.1.3
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:18000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 06/2022
<br> DATUM:
<br> tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 2022/508
<br> AKCE:
<br>
<br> 2 x A4
<br> C.1.4
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:18000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 06/2022
<br> DATUM:
<br> tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 2022/508
<br> AKCE:
<br>
<br> 2 x A4
<br> C.1.5
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:18000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br> 06/2022
<br> DATUM:
<br> tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY:
<br> PŘÍLOHA:
<br> 2022/508
<br> AKCE:
<br>
<br> 2 x A4
<br> C.1.7
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> FORMÁT:
<br> RDS
<br> 1:4000
<br> STUPEŇ:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> MĚŘÍTKO:
<br>...
MěU Sedlčany - VV stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.pdf
+420 314 002 984,+420 731 616 204
hulanova@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany
<br>
<br> Č.j.MÚ-S/OD/11907/2022-10 Hul
Vyřizuje: XXX XXXXXXXX
Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech XX.června 2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podaného návrhu dne 7.6.2022 společností PORR a.s <.>,IČ: 43005560,Dubečská 3238/36,100 00
Praha v zastoupení na základě plné moci společností 3K značky s.r.o <.>,IČ: 25056271,Jiráskova
1519,251 01 Říčany (dále jen „navrhovatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
KŘSK DI Benešov ze dne 10.06.2022 a KŘSK DI Příbram ze dne 17.06.2022
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a
na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou
úpravu provozu na PK:
silnice č.II/121,II/120,III/12133,III/12135,III/12137,III/10529,a místní komunikace v Sedlci-
Prčici a v obci Sušetice,z důvodu bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce silnice č.II/121
od začátku obce Sušetice za konec obce ke křižovatce II/121 s MK směr Bolešín,včetně křižovatky <,>
v délce cca 1,1 km,za účelem celkové opravy povrchu komunikace,dle situací schválených
dotčeným orgánem,které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto stanovení <.>
<br> Termín: 23.6.2022 – 30.6.2022
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodné dopr...

Načteno

edesky.cz/d/5467701

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz