« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Magistrát města Mostu - Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havraň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
MmM Z_ODKPAT_005
<br> »„ŠQVMWJŽ % '.: % MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU % 0' &$ Radniční ] 1434 (\9 Most "Pištín ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ
<br> Oddělení rozmje a územního plánu
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ZN.: MmM/0811/2022/0RaD/MD VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> TEL.: + XXX XXX XXX XXX
<br> IP TEL.: + 420 474 771 207
<br> E-MAIL: marie.divisova©mestO-most.cz
<br> MOST DNE: 20.6.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení O zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havraň
<br> Magistrát města Mostu,Odbor rozvoje a dotací,jako příslušný orgán územního plánování dle 5 6,odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen “stavební zákon“) oznamuje,že V souladu s ust.© 47 odst.2 stavebního zákona bude V době Od 23.6.2022 do 25.7.2022 vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br> návrh Zprávy O uplatňování územního plánu Havraň
<br> (dále jen „návrh zprávy“),který byl zpracován V souladu s ust.& 55 odst.1 stavebního zákona <.>
<br> Vzhledem k rozsahu návrhu Zprávy O uplatňování územního plánu Havraň není možné jej zveřejnit na úřední desce.Ve smyslu ustanovení 5 172 odst.2 správního řádu je úplné znění návrhu Zprávy O uplatňování územního plánu Havraň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Mostu www.mestO—most.cz a webových stránkách obce Havraň www.ouhavran.cz.DO návrhu zprávy je možné nahlížet také V úředních hodinách na Magistrátu města Mostu (kancelář č.111) nebo na Obecním úřadu Havraň <.>
<br> Nejpozději do 15 dnů Ode dne doručení (tj.do 25.7.2022) může každý uplatnit své připomínky.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Adresou pro zaslání připomínek je Magistrát města Mostu,odbor rozvoje a dotací,Radniční l,434
<br> 69 Most.W;;řngf_ř_ ___ 1M1\J7|—|Á7 [WIESÍÁ ZŠ; ___" „Í Oabw fall/cia : » u.U | "% 7 U,<.> Radnió.] “JOÍEIC/ “L'/Mg,;y/ „__-„___— nl 1,434 69 MOST Ing.Iva MazurQ ““““————__„______(_g».ř
<br> vedoucí Odboru rozvoje a dotací
<br> ii.—icl'onm Halit-...

Načteno

edesky.cz/d/5467690

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz