« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Ver.vyhl. - OOP - Kníničská - Veslařská - SSZ přechod pro chodce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Kninicska_Veslarska_SSZ_prechod_pro_chodce_situace.pdf (PDF 808.03 kB)
\\- \
<br>,/.“ “ \ \ a l a „,„„ „„ /„ / u \ \! / \ [ F.<.>.<.>.\ / / — = / ' ' \ \ — — — — _ — — _ _ __ jší.< _.<.> _/ /— __ __ — — — — — — — — — — — — — \._\ 12 0 si \ xl \: u 2 u VN1(S1) + a o O kvc1 (SZ) \ <.>,O P 3034 * <— “> _ _ _ _ ] VCNSZ) V" “65 1,3m) Vla (0,25;23,5m) “'“ VN2(S1),<.> „,_“ ___—___ —_ —_ —_ —_ !Q Knrmcska SDSS '— l—r/ 77/ => _ „š _ './'/lDVD2 /_/-./'/i DVDS * „,- <]l vaz (s 2) va1 AA AA „,M2( _ __ _ _ _,_ _.SDSŽ VBZ (S 2) —>[ ID »,I" Delkaprechodu 12,94 m 1 <.>,5 ) Š.—> 3 71; '— — _ \ 2—,X 1,m A sg) __ _ _ _ _ DVB / JV V1a(0,25;10,5m) \ \ g(mm V2b(1,5/1,5/0,25;12m) _ -_/-3(5 ;,_\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i " i ' VM1 1.(s 3031 / / <> V9a % *! 1 \; ? 1 ? DVA2 =?— 1 *“ a a a / / W Š Radič 532 8.35 a 8.61 \; xl &? ll a Of ' O & 0 1; uch / / \! O / \ G a ; / E DVE3 / / / \ a I — l “a e: O ! 52 > “<U A: „g:,C) & ' xl o; ib
<br> |::
<br> DVC 1 <— <— VQa í—Wa Kníničská „_- V1b (60,5 m)
<br> V1a (0,25; 25 m)
<br> V2b (1,5/1,5/0,25,- 16 m)
<br> _ů————
<br> Legenda SSZ: & ŘadičSSZ8.35a 8.61 „> O 4 41 <l 4+ <? 41; + 41? <))) 3 C
<br> Legenda dopravní značení:
<br> P4
<br> v <,>
<br> \
<br> PS 471
<br> V V
<br> Řadič SSZ 8.35 Veslařská - Kníničská a SSZ 8.61 Kníničská - přechod
<br> Výložníkový stožár
<br> Chodecký stožár
<br> Návěstidla tříbarevné soustavy s plnými signály (S 1)
<br> Návěstidla tříbarevné soustavy s plnými signály (S 1) s kontrastním rámem Návěstidla tříbarevné soustavy se směrovými signály (S 2)
<br> Návěstidla tříbarevné soustavy se směrovými signály (S 2) s kontrastním rámem Návěstidla se signály pro chodce (S 9) vybavené akustickou signalizací pro nevidomé Návěstidla přerušovaného žlutého světla (S 7)
<br> Tlačítko pro chodce
<br> Detekční zóny
<br> Vodorovné dopravní značení - nové Vodorovné dopravní značení - stávající Vodorovné dopravní značení - rušené Svislé dopravní značení - stávající Svislé dopravní značení - nové
<br> Svislé dopravní značení - přesunuté
<br> %.M,iným 49“ QM ; %7.M *z“
<br> Výstavba SSZ 8.35 Kníničská - Veslařsk...
VV_OOP_Kninicska_Veslarska_SSZ_prechod_pro_chodce.pdf (PDF 640.71 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0152174/2022 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 22.06.2022
<br> Č.J.: MMB/0152174-3/2022/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – stavba,silnice II/384,ulice
<br> Kníničská a místní komunikace II,třídy,ulice Veslařská –,<,> SSZ 8.35,křižovatka ulic Kníničská
<br> – Veslařská‘‘,Přechod pro chodce na ulici Kníničská,světelné signalizační zařízení SSZ –
<br> světelné signály,Brno
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Křižovatka SSZ 8.35 Kníničská – Veslařská,Brno,světelné signalizační zařízení SSZ 8.35 –
<br> světelné signály,Přechod pro chodce na ulici Kníničská,změna organizace dopravy a
<br> související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice II.třídy,ulice Kníničská a
<br> ulice Veslařská ( místní komunikace II.třídy – Zákos) světelné signalizační zařízení,SSZ 8.35
<br> Kníničská – Veslařská,přechod pro chodce na ulici Kníničská,světelné signály a související
<br> změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,Brno – Komín a Brno – Žabovřesky <,>
<br> změna organizace dopravy,podaného žadatelem společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,IČ:60733098,instalace a změna dopravního značení,formo...

Načteno

edesky.cz/d/5467393

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz