« Najít podobné dokumenty

Město Lázně Bohdaneč - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent územního plánování a stavebního řádu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lázně Bohdaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyberove-rizeni-referent-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu_165596819038_260.pdf
městský úřad
<br>
<br>
Oznámení Města Lázně Bohdaneč o vyhlášení výběrového řízení na pozici:
<br>
referent územního plánování a stavebního řádu
<br> Městského úřadu Lázně Bohdaneč
<br> stavebního odboru
<br>
Tajemnice Městského úřadu vyhlašuje podle § 7 zákona č.312/2002 o úřednících územních
samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na obsazení pozice
<br> referent územního plánování a stavebního řádu <.>
<br>
Místo výkonu práce: Městský úřad Lázně Bohdaneč
<br>
Platové zařazení: 10.platová třída
<br>
Popis pracovní pozice:
<br> - výkon státní správy na úseku stavebního řádu <,>
- provádění kontrolních prohlídek staveb,výkon státního dozoru ve věcech územního plánovaní a
<br> stavebního řádu <,>
- rozhodování o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob a fyzických osob
<br> podnikajících,podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> - vyměřování správních poplatků za vydávaná rozhodnutí,ukládání pokut za přestupky a správní delikty <,>
- projednávání a řešení podnětů a stížností občanů <,>
- příprava podkladů pro informace občanům,jiným úřadům a institucím,zpracovávání pravidelných
<br> statistických hlášení pro Český statistický úřad <,>
- příprava archivace dokumentace a dokladů z činnosti stavebního odboru <.>
<br>
Zákonné požadavky na zájemce:
dle § 4 odst.1 zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů <,>
tj.fyzická osoba,která:
<br> - je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má
v České republice trvalý pobyt <,>
<br> - dosáhla věku 18 let <,>
- je způsobilá k právním úkonům <,>
- je bezúhonná ve smyslu § 4 odst.2 zákona <,>
- ovládá jednací jazyk <.>
<br> dle § 13a zák.č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru
<br> st...

Načteno

edesky.cz/d/5467343

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lázně Bohdaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz