« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Schválené rozpočtové opatření č. 11_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č. 11_2022
Název položky Příjmy v tis.Kč Výdaje v tis.Kč
<br> Základní škola Loket,okres Sokolov; příjem a přeposlání finančních
<br> prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje; plnění z rámcové
<br> smlouvy o zajištění ubytování
<br> -234,80 -234,80
<br> Mimořádný příspěvek Mikroregion Sokolov - východ;
<br> spolufinancování realizace akce "Projekt informačních a naučných
<br> tabulí u cyklostezky Královské Poříčí - Loket"
<br> 19,07
<br> Správa MěÚ; náhrady mezd v době nemoci 50,00
<br> Výstavba měst a obcí; České dráhy,a.s.; nabytí pozemků 80,21
<br> Sportoviště a dětská hřiště; výměna dožilých herních prvků dětských
<br> hřišť
365,00
<br> Sportoviště a dětská hřiště; opravy a udržování nad rámec příkazní
<br> smlouvy
50,00
<br> Výstavba měst a obcí; ostatní běžné výdaje; mobiliář -415,00
<br> Příjem a použití dotace Ministerstva kultury; program VISK 3; projekt
<br> "Implementace technologie RFID"
244,00 244,00
<br> Spoluúčast města k dotaci Ministerstva kultury; program VISK 3;
<br> projekt "Implementace technologie RFID"
110,00
<br> Městská knihovna; stroje,přístroje,zařízení (nový bezpečnostní
<br> systém)
-320,00
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; údržba dřevin 100,00
<br> rozpočtové změny celkem 9,20 48,48
<br> Upravený rozpočet na rok 2022 včetně financování 99 019,10 141 412,72
<br> Rozdíl příjmů a výdajů upraveného rozpočtu na rok 2022 včetně
<br> financování
-42 393,62
<br> Přehled finančních prostředků
<br> Zůstatek finančních prostředků z roku 2021- skutečnost k
<br> 31.12.2021
96 535,48
<br> Rozdíl příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2022 -37 415,85
<br> Schválené rozpočtové změny k 16.6.2022 celkem -4 938,49
<br> Rozdíl příjmových a výdajových rozpočtových změn z návrhu
<br> rozpočtového opatření č.11/2022 včetně financování
-39,28
<br> Financování - vlastní volné finanční prostředky k zapojení do
<br> upraveného rozpočtu roku 2022
54 141,86
<br> V Lokti dne 23.6.2022
<br> Schválené rozpočtové opatření č.11/2022
<br> Rozpočtové opatření bylo s...

Načteno

edesky.cz/d/5467320


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz