« Najít podobné dokumenty

Město Brno - OOP přechodné_2, ul. Dohnalova a Melatín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0215858_22_Pril_vykres_Melatin.pdf
c
<.> p
<.> 1
<br> 0
4
<br> c
<.> p
<.> 1
<br> 0
5
<br> c
<.> p
<.> 1
<br> 0
6
<br> c
<.> p
<.> 1
<br> 3
4
<br> c
<.> p
<.> 1
9
<br> c
<.> p
<.> 2
0
<br> c
<.> p
<.> 2
1
<br> c
<.> p
<.> 2
<br> 2
6
<br> c
<.> p
<.> 3
<br> 8
1
<br> c
<.> p
<.> 4
<br> 7
1
<br> c
<.> p
<.> 4
<br> 9
3
<br> c
<.> p
<.> 5
7
6
<br> c
<.> p
<.> 6
<br> 7
0
<br> c <.>
p <.>
71
<br> c.p
<.> 73
<br> 5
<br> c.p
<.> 73
<br> 6
<br> c
<.> e
<.> 1
<br> 1
0
<br> c
<.> e
<.> 1
<br> 0
6
6
<br> c.p
<.> 75
<br> 4
<br> c
<.> p
<.> 8
<br> 1
4
<br> c
<.> o
<.> 1
<br> 3
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> 4
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> 2
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> 6
<br> c
<.> o
<.> 1
<br> 6
<br> c
<.> o
<.> 1
<br> 8
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> 4
b
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> 8
<br> c <.>
o
<.> 7
<br> c
<.> o
<.> 9
<br> c
<.> o
<.> 2
0
<br> c
<.> o
<.> 2
0
a
<br> c <.>
o <.>
5
<br> c.o
<.> 60
<br> c.o
<.> 62
<br> c.o
<.> 64
<br> c
<.> o
<.> 2
<br> 4
a
<br> b
e
t <.>
<br> d
l <.>
<br> b
e
t <.>
<br> k
o
<br> m
o
ra
<br> ž
iv
<.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> b
e
t <.>
<br> b
e
t <.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
1
0
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> z
<.> d
l <.>
<br> b
e
t <.>
<br> b
e
t <.>
<br> z
<.> d
l <.>
2
0
x
1
5
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> š
t.b
e
t <.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> n
e
z
p
<.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> b
e
t <.>
<br> d
r <.>
k
<.>
<br> d
r <.>
k
<.>
<br> dr
<.> k
<.>
<br> n
e
z
p
<.>
<br> b.d
l.1
<br> 0x
20
<br> za
tr.d
l <.>
<br> za
tr.d
l <.>
<br> b
e
t <.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> z
<.> d
l <.>
2
0
x
1
5
<br> b
e
t <.>
<br> b.d
l.20
<br> x20b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> d
r <.>
k
<.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> o
b
l <.>
<br> k
<.>
<br> b
<.>
<br> b
<.> d
l <.>
1
0
x
2
0
<br> dl
<.>
<br> dl <.>
<br> z.d
l <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> z
<.> d
l <.>
<br> b.d
l.3
<br> 0x
30
<br> b.d
l.3
<br> 0x
30
<br> z.d
...
VV_prechodne_Melatin_Dohnalova_Brno-sever_2.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0215858/2022/7 VYŘIZUJE: Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0334116/2022/POS TEL./E-MAIL: 542 174 200 / pospisek.pavel@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci III.třídy
<br> ul.Melatín a veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Dohnalova,Brno
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> žádosti o řešení dopravní situace na pozemních komunikacích – místní komunikaci III.třídy,ul.Melatín
<br> a veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Dohnalova žadatele MČ Brna-sever,se sídlem Bratislavská
<br> 251,602 00 Brno v souvislosti se zahájením provozu mateřské školky v ul.Melatín od 02.05.2022 a
<br> zpřístupněním přilehlého parkoviště s obrátkovým stáním,kdy se v této souvislostí očekává zvýšený
<br> provoz v okolí školního zařízení a dále vzhledem k šířkovému uspořádání komunikace ul.Melatín
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemních komunikacích – místní komunikaci III.třídy,ul.Melatín a veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci ul.Dohnalova Brno,vše v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření obecné povahy a to
<br> na dobu 60 dní ode dne účinnosti tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín realizace přechodné úpravy provozu na pozemních komu...

Načteno

edesky.cz/d/5467140

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz