« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Kaštanová (Optické propojeni Dial Telecom)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0286905_22_Kastanova-S_II_380_23-06-2022.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0346590/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0286905/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-107679-2/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 18.05.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále
<br> jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích: ul.Písečná,ul <.>
<br> Votroubkova,silnici II/380: ul.Kaštanová,a veřejně přístupné účelové komunikaci: ul.Kaštanová <.>
<br> Pro stanovení přechodného dopravního značení,dopravního zařízení a světelných signálů MMB
<br> nahlédl do pasportního informačního systému - „iSitInfo“ společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,na
<br> jehož základě se určily předmětné komu...
0286905_22_2_Vykres-Kastanova.pdf
POZ OR VL AK A32b A1b A32aA31cA31bA31aA30A29A28A27A26A25A24 A7aA6bA6aA5bA5aA4A3A2bA2aA1a A7b A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3aB2 B34B33B32B31B30 B29B28B27B26B25B24b B1 B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14aC13b IP1a IP1b IP2 IP3 IP4a IP4b IP5 IP6 IP7 IZ3a IZ3b IP9 IP10a IP10b IP11a IP11b IP11c IP11d IP11e IP11f IP11g IP12 IP13a IP13b IP13c IP13d IP16 IP17 IP18a IP18b IP18c IP19 IP20a IP20b IP21a IP22 IP23a IP23b IP24 IZ8a IZ8b IZ5a IZ5b IZ6a IZ6b IP28 IP29 IS1a IS1b IS1c IS1d IS2a IS2b IS2c IS2d IS6d IS6e IS6f IS6g IS7a IS7b IS8a IS8b IZ4a IZ4b IS13 IS14 IS15a IS15b IS16a IS16b IS16c IS16d IS17 IS18a IS18b IS9a IS3a IS3b IS3c IS3d IS4a IS4b IS4c IS4d IS9b IS9c IS9d IS9e IS10a IS10b IS10c IS10d IS11a IS5 IS6a IS11b IS11cIS11d IS6b IS6c IS19a IS19b IS19c IS19d IS20 IS21a IS21b IS21c IS22a IS22b IS22c IS22d IS22e IS22f IS23 IS24a IS24b IS24c E1 E2a E2b E2c E2d E3a E3b E4 E5 E6 E7b E8a E8b E8c E8d E8e E9 E10 E11 E12 IJ1 IJ2 IJ3 IJ4a IJ4b IJ4c IJ4d IJ4e IJ5 IJ6 IJ7 IJ8 IJ9 IJ10 IJ11a IJ11b IJ12 IJ13 IJ14a IJ14b IJ14c IJ15 Z1 Z2 Z4a Z4c Z5a Z5b Z5c Z6a Z6b Z7 Z8a Z8b Z8c Z9 Z11a Z11b Z11c Z11d Z12 A33b E13 IJ16 Z4e E11b IP15dIP15c IP28a C15a C15b IP31a IP31bIP30 Z11e Z11f Z11g Vyhláška č.30/2001 Sb.DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Česká republika MĚŘENÍ RYCHLOSTI KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI M M 8080 XXX XXX VIGNETTE ONLY WITH LABEL I MAUT > X.X t TOLLM < 3,5 t IS11b M V9a V9a V9a IZ1a IZ1b IZ2a IZ2b 3,5 t 3 odtah (nescháleno) INFORMAČNÍ TABULE HAVARIJNÍ SLUŽBY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ INFORMAČNÍ TABULE STAVBY 30 Z3 Z4b 2 6,5 t 500 m PO ZO R VLAK PO ZO R V LA K POZOR ZM ĚN A DRUHU POSYPU M IM O DO PR AV N Í OB SL UH U FI RM Y TI GE RL AK,DE N B RA VE N,EB M P AP ST nad 3,5 t PARKO VIŠTĚ MANAG NÁZEV VÝKRESU: STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: STARÉ BRNO DATUM FORMÁ...

Načteno

edesky.cz/d/5467132

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz