« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Koliště, Křenová, Dornych a Benešova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_Koliste_Krenova_Dornych_Benesova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0335915/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0335915/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> stanovisko pod č.j.: KRPB-127819-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 16.06.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Koliště,Křenová,Dornych,Benešova
<br> a s označením NN1259 (parkoviště Dornych) ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu rekonstrukce světelných signalizačních zařízení v křižovatce ul.Koliště,Křenová,Dornych
<br> a Benešova <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.07.2022 – 31.08.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodn...
ul._Koliste_Krenova_Dornych_a_Benesova_-_rekonstrukce_SSZ.pdf
1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 3
<br>
<br> m
<br> P
<br> R
<br> O
<br> T
<br> L
<br> A
<br> K
<br> P
<br> R
<br> O
<br> T
<br> L
<br> A
<br> K
<br> P
R
<br> O
T
<br> L
A
<br> K
<br> P
<br> R
<br> O
<br> T
<br> L
<br> A
<br> K
<br> 3
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 3
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 3
0
<br> m
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> m
<br> KORIDOR PRO CHODCE
<br> 4
<br> <,>
<br> 8
<br>
<br> m
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> m
<br> 2
<br>
m
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 5
<br>
m
<br> KONTEJNER
<br> KONTEJNER
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
<br>
<br> 6
<br>
<br> m
<br> 2
<br>
<br> m
<br>
<br> o
<br> d
<br>
<br> o
<br> s
<br> y
<br>
<br> T
<br> T
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 5
0
m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
<br>
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> m
<br> m
<br> i
n
<br> <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
<br>
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
<br>
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
<br> Z1
<br> Z1
<br> Z1
<br> Z1
<br> Z1
<br>
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
<br> Z1
<br> Z1
<br> Z1
<br> Z1
<br> Z1
<br>
<br> 1
<br> 0
<br>
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> A15
<br>
2022-06-23T13:27:55+0200
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX XXfXXXXXfXaXdcXXXbcXcXfcXdXdXXfXXbXXdXXX

Načteno

edesky.cz/d/5467131

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz