« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Nařízení Státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení SVS
Č.j.SVS/2022/075840-T
<br>
<br> Nařízení Státní veterinární správy
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako
místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999
Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 75a odst.1 a 2 veterinárního zákona nařizuje
tato
<br> mimořádná veterinární opatření:
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském
<br> kraji:
<br>
<br> Čl.1
<br> Vymezení ochranného pásma
<br> Ochranným pásmem vymezeným v okruhu minimálně 3 km kolem ohniska nákazy,s
přihlédnutím k epizootologickým,zeměpisným,biologickým a ekologickým podmínkám,se
stanovují tato katastrální území v územním obvodu Moravskoslezského kraje:
<br> Bílá (603911) – západní část katastrálního území,kdy hranici tvoří ze severu vedoucí
cyklotrasa č.6177 (Cyrilometodějská stezka) k turistickému rozcestníku Salajka a dále
cyklotrasa č.6176 směrem k turistickému rozcestníku Bumbálka
<br> Čeladná (619116) – jižní část katastrálního území,kdy hranici tvoří modrá turistická trasa mezi
turistickými rozcestníky Mečová a Kociánka a dále cyklotrasa č.6178
<br>
<br> Čl.2
<br> Opatření v ochranném pásmu
<br> (1) Zakazuje se přemisťování včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma <.>
<br> (2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na
základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného
vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu.Toto
laboratorní vyšetření musí být provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha,Jihlava nebo
Olomouc (dále jen „státní veterinární ústav“) a nesmí být starší 12 měsíců před
předpokládaným termínem přemístění.Vzorky jsou odebírán...

Načteno

edesky.cz/d/5466478

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz