« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Závěrečný účet obce Černovice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Černovice za rok 2021.pdf
Závěrečnv účet obce Černovice za rok 2021 fpodle 517 zákona č.25012000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisůrř
<br> Název: Obec Černovice Sídlo: Černovice 113,679 75 Černovice IČO: 00230101
<br> Obec Černovice má 9 členů zastupitelstva:
<br> -starosta XXXXXXXX XXXX místostarostka XXXXX XXXXXX
<br> -čXen zastupitelstva XXXXXXX XXXXXX
<br> -čXen zastupitelstva XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> -člen zastupitelstva XXXXXX XXXX
<br> -čXen zastupitelstva XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Mgr.-člen zastupitelstva XXXXX XXXXXX
<br> -člen zastupitelstva XXXXX XXXXXX
<br> -člen zastupitelstva XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Obec Černovice má ] zaměstnance „ účetní obce XXXXXXX XXXXXXX
<br> Obec Černovice má X příspěvkové organizace — Základní škola Černovice Mateřská škola Černovice
<br> Obec Černovice vede podvoiné účetnictví.které se řídí zákonem č.563! 1991 Sb.<.> iehož poslední novela ie provedena zákonem č.3532001 Súčinností od 1.l.2002 a je zpracováváno programem TRIADA <.>
<br> Rozpočtová skladba obce Černovice se řídí podle 5 2 odst.-4 zákona č.2182000 Sb.<.> o rozpočtovvch pravidlech a o změně některvch souvisejících zákonů podle © 12 odst.1 zákona č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech <.>
<br> Rozpočet obce Černovice ve vvši 6.608.000_-Kč bvl schválen Zastupitelstvem obce iako vvrovnanv dne 17.12.2020.vvvčšen od 19.11.2020 do 17.12.2020.roz-počet příímů — 6.608.000.— Kč.rozpočet vvdaiů — 6.608.000.— Kč.Plnění rozpočtu k 31.12.2021 bvlo: rozpočet přiirnů —— 10.944.000,-Kč,rozpočet výdajů — 10.370.500,—Kč,rozpočet financováni — 5?3.500.-Kč <.>
<br> Stav ZBÚ : KB k 1.1.2021 9.694.310.54.- Kč ČSOB 443.416.61.- Kč ČNB 5.644.215,88,- Kč
<br> KB k 31.12.2021 12.441.091.74.- Kč
<br> ČSOB 220.688.88.- Kč
<br> ČNB 6.3?4.898,?2,- Kč
<br> Celkem 19.036.679,34,-Kč
<br> Členství v Dobrovolnvch svazcích obcí
<br> - Sdružení obcí Kunštátsko-Lvsicko se sídlem nám.Krále Jiřího 106 Kunštát,svazku poskvtla členský příspěvek v roce 2021 ve vvši 1.925_-I<Lč <.>
<br> - Svaz...

Načteno

edesky.cz/d/5466292

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
27. 09. 2022
24. 09. 2022
21. 09. 2022
20. 09. 2022
20. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz