« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Pozvánka na jednání 43.Valné hromady svazku obcí Podřipska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na Valnou hromadu 21. 6. 2022.doc (42 kB)
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 43.VALNÉ HROMADY
<br> SVAZKU OBCÍ PODŘIPSKA
které se koná v úterý 21.6.2022 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Roudnici n.L <.>
Valné hromadě bude navržen následující program jednání:
<br> 1.Zahájení,schválení programu a ověřovatelů,určení zapisovatele
2.Kontrola usnesení z 42.Valné hromady ze dne 9.12.2021
3.Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Podřipsko 2021 včetně příloh,Zpráva z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021,účetní závěrka
4.Návrh Změny č.6 stanov Svazku obcí Podřipsko
<br> 5.Informace předsedy Svazku obcí Podřipska
<br> 6.Diskuze
7.Závěr
Jednání Valné hromady Svazku obcí Podřipska je ze zákona veřejné a každý občan členské obce má právo vyjadřovat se k projednávaným bodům programu jednání <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> předseda svazku
Zveřejněno dne:
Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno na internetové úřední desce od………………….do…………………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/5466237

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz