« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh závěrečného účtu MH za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu MH za rok 2021
NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU HOŘOVICKA
<br> ZA ROK 2021 v tis.Kč
<br> Příimv Rozpočet po změnách Skutečnost % plnění Dotace obcí 701,1 204,6 100,5 Dotace obcí pro sdružení Brdy 172,16 122,16 100 Práce pověřenec & refundškolení 242 227,1 1 14,5 Dotace Svazu měst a obcí 170 165 97 Neinvestiční dar 150 150 100 Nájmy hradů filmů 145 203,0?' 140 Krajská dotace na činnost 500 500 100 Ostatní příjmy 48,5 48,5 100 Převody z fondů 12,6 Úroky a ostatní příjmy 0,2 Rezerva 39,41 C e l R e m 2173.17 2 238,23 103 Výdaje Proj.dokumentace na parkoviště 297,66 Platy,odvody,náhrady v nemoci 1 052,55 1 036,18 98 Běžně výdaje na provoz 63 0,8 591,58 93,8 Dotace sdružením 182,16 182,16 100 Převody fondům 12,6 Bankovní poplatkv 5 3.53 70,6 C e lk e m 2 173.17 1 826,05 84 Saldo příjmů a výdajů + 412,3
<br> Jak je patrně 2 uvedeného přehledu,příjmy byly plněny velice dobře.Běžně výdaje vykazují úměrné plnění,celkové nižší plnění je Způsobeno nečerpáním částky určené na projektovou dokumentaci.Podrobnější plnění je přílohou <.>
<br> Hospodaření Mikroregionu Hořovicko bylo přezkoumáno na základě zák.č.4203004 Sb <.>,o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle © 39 odst.4,zák.č.2503000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 26.6.2022,nebo ústně při projednávání na valné hromadě,která se bude konat dne 27.6.2022 <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX v.r.předseda svazku
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2021 1.Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko - SW,DHIM a investiční majetek pro práci Mikroregionu <.>
<br> Účet 018 _ software 68 933,64 Kč
<br> Účet 022 — skákací hrady 105 754,-- Kč párty stan 111 804,—- Kč měřiče rychlosti 479 124,-- Kč
<br> 118 400,-- Kč
<br> mobilní kino
<br> Účet 028 - DHIM 312 548,43 Kč
<br> 2.Dokladová inventura - bankovní účet: 1 882 57...

Načteno

edesky.cz/d/5465968

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz