« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_220.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_220.pdf
Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Krásné Pole
<br> tajemnice Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Druh práce: asistentka,referent ohlašovny a vnitřních věcí Počet obsazovaných míst: 1 Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Krásné Pole Zařazení: úředník
<br> Charakteristika práce: - komplexní výkon agendy ohlašovny - koordinace sekretářských,administrativně—technických nebo jiných provozně— technických prací - organizačně-technické zabezpečeníjednání orgánů městského obvodu - organizačně-technické zabezpečení voleb - činnosti v oblasti sdružených nákupů - výkon prací v agendě smluvních vztahů - evidence vzdělávání
<br> Jedná se o pracovní poměr na zkrácený úvazek a na dobu neurčitou <.>
<br> Předpoklady pro výkon pozice:
<br> Referentem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem,který má v ČR trvalý pobyt),je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednacíjazyk a splňuje předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním předpisem — lustrační zákon (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971) <.>
<br> Kvalifikační předpoklady: úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou
<br>.liné požadavky:
<br> - orientace v těchto právních předpisech: - zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění - zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění - zák.č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel,v platném znění - zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění - zák.č.312/2002 Sb <.>,zákon o úřednících,v platném znění - OZV města Ostravy č.14/2013 — Statut města Ostravy - schopnost samostatného úsudku a rozhodování,flexibilita v řešení úkolů,zodpovědnost,příjemné vystupování a komunikativnost,výborný písemný projev - aktivníznalost práce na PC (MS Office)
<br> Výhodou:
<br> - praxe v oboru a ve veřejné správě
<br> - zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č.512/2012 Sb <.>,o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků (v...

Načteno

edesky.cz/d/5465798

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
28. 09. 2022
28. 09. 2022
28. 09. 2022
26. 09. 2022
26. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz