« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Rozpočtová opatření č. 6/2022 a 7/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO-6-a-7
Statutární město Brno Městská část Brno—Útěchov Adamovská 6,644 00 Brno
<br> Starosta MČ schválil dne 8.6.2022 na základě pověřeni ZMČ ze dne 15.12.2021 následující rozpočtové opatření:
<br> Rozpočtové “opatření č.6l202—2
<br> & Pol.ÚZ ORG Věcná náplň v Kč Příjmy ra.:- inac 1122 Daň z příjmu právnických osob za rok 2021 33 546 Finanční vypořádání za rok 2021 - příjmy z prodeje majetku města 6330 4137 2021 Brna (ve výdajích ÚZ 100) 165 000 81 15 Financování - finanční vypořádání 2021 -165 000 81 1 5 Zapojení nedočerpaného transferu z roku 2021 do rozpočtu (volby 23 XXX do Parlamentu ČR - převod nevyčerp.transferu MMB) Neinvestiční transfer od města - výdaje JSDH v souvislosti s 6330 4137 59 migrační krizi 67 000
<br> Výdaje „3 w,6330 5347 2021 Vratka nedočerpaného transferu 2021 - volby do Parlamentu ČR 23 000 6399 5365 Odvod daně z příjmu právnických osob za rok 2021 33 546 6221 5XXX 59 JSDH - výdaje na zajištění úkolů ochrany obyvatelstva v 67 000
<br> souvislosti s migrační krizí
<br> V Brně dne: 8.6.2022
<br>.r!
<br> !
<br> """""""""""" i) iiňižáěríěi;'ňišněíš'išíá'rčšiá'MČ"'""""""""""
<br> STATUTÁHNÍ MĚSTO IRNO MĚSTSKÁ ČÁST anno-úrěcuov Auamuvska 5,644 00 XXXX
<br> Statutární město Brno
<br> Městská část Brno-Útěchov Adamovská 6,644 00 Brno
<br> ZMČ Brno-Útěchov schválilo dne 15.B.2022 na svém zasedání následující rozpočtové opatření:
<br> Rozpočtové opatření: č.: 7/2022 dne: 15.6.2022 & Pol.ÚZ ORG Věcná náplň \,Kč Příjmy 2 714 000 Zapojení příjmů z finančního vypořádání do rozpočtu (ve výdajích 81 15 ÚZ 100 - podíl z prodeje majetku města Brna - z roku 2021 a z 322 000 minulých let) Zapojení příjmů z finančního vypořádání 2021 do rozpočtu (ÚZ 73 - 8115 nedočerpaný transfer - účelové komunikace - výkon práv a 2 162 000 povinností) 81 15 Financování - zapojení rezerv do rozpočtu - položení chráničky VO 230 000 Výdaje z 714 0001 Účelové komunikace - opravy a udržování (nedočerpaný transfer na 2212 5171 73 221 účelové komunikace - ponecháno k využití v roce 2022...

Načteno

edesky.cz/d/5465797

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz