« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – ÚTĚCHOV
<br> ZA OBDOBÍ OD 1.1.2021 DO 31.12.2021
<br>
podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu
<br> č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
<br> hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále i XXX „zákon
<br> č.XXX/XXXX Sb.“ nebo „zákon o přezkoumání“) <.>
<br> 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Název územního samosprávného celku: Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
IČO: 44992785
Právní forma: územní samosprávný celek
Sídlo: Dominikánské nám.1,Brno PSČ 601 67
Statutární orgán: PhDr.XXXXXX XXXXXX,starosta městské části Brno-Útěchov
<br>
Místo přezkoumání: Prostory úřadu městské části Brno-Útěchov
Doba provedení dílčího přezkoumání: 8.11.2021
Doba provedení závěrečného přezkoumání: 31.1.2022
Určení zahájení přezkoumání hospodaření: Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně
<br> předání úvodních požadavků dne 8.9.2021
Určení ukončení přezkoumání hospodaření: Projednání a předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne
<br> 21.2.2022
Určení zprávy: Zastupitelstvo MČ Brno-Útěchov,zveřejnění
<br>
Auditorská společnost: H Z Brno,spol.s r.o <.>
Minská 160/102,616 00 Brno
IČO 46964720
Evidenční číslo KAČR č.416
<br>
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření: Ing.XXX XXXXX – odpovědný auditor
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX DiS <.>
<br>
<br>
<br>
Vymezení pravomoci auditora k provedení
<br> přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření městské části
<br> Brno-Útěchov v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb.<,>
<br> ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o a...
Zaverecny-ucet-2021
S t r a n a 1 | 5
<br>
<br>
<br>
<br>
Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 44992785
<br> název Statutární město Brno,městská část Brno-Útěchov
<br> ulice,č.p.Adamovská 15/6
<br> obec Brno
<br> PSČ,pošta 644 00
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 541 239 135
<br> e-mail info@utechov.brno.cz
<br> WWW stránky www.brno-utechov.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Stavy a obraty na bankovních účtech a na účtu pokladny
<br> IV.Majetek
<br> V.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtům krajů a obcí
<br> VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S t r a n a 2 | 5
<br>
<br>
<br>
I.PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2021
<br>
<br> Příjmy (v Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy (tř.1) 35 000,00 114 961,00 116 180,00
<br> Nedaňové příjmy (tř.2) 188 000,00 203 000,00 190 099,66
<br> Přijaté transfery (tř.41) *)
<br>
<br> 3 743 000,00 3 992 884,00 3 992 633,00
<br> Investiční přijaté dotace (tř.42) 0,00 0,00 0,00
<br> Příjmy celkem (tř.1 + 2 + 3 + 4) 3 966 000,00 4 310 845,00 4 298 912,66
<br> *) tř.41 bez převodů z vlastní pokladny (4138) a převodů mezi vlastními účty (4134)
<br> Daňové příjmy - tato složka se skládá z příjmů z daní,místních a správních poplatků <.>
Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti,jedná se o příjmy za využití sportovišť,pronájem denní
místnosti ve sportovním areálu,pronájem svěřené nemovitosti <.>
Přehled přijatých transferů je uveden níže v bodu V <.>
<br>
<br>
II.PLNĚNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU 2021
<br>
<br> Výdaje (v Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje (tř.5) *) 3 966 000,00 6 175 845,00 3 549 506,44
<br> Kapitálové výdaje (tř....

Načteno

edesky.cz/d/5465796

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz