« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy I/43

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy I/43
21)
‘22
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 92159/2022 Sp.zn.: S-JMK 57880/2022 OD Brno 20.06.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci — silnici I.třídy
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy podle ust.124 odst.4 písm.b) zákona Č.361/2000
<br> Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
<br> místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I.třídy podle ust.* 77
odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,na základě podnětu právnické osoby EUROVIA CS,a.s <.>,se
<br> sídlem Praha,U Michelského lesa 1581/2,PSČ 140 00,iČ 45274924,podaného v zastoupení právnickou
<br> osobou DOKA,s.r.o <.>,se sídlem Brno,Na návsi 11/5,psč 620 00,iČ 63471752,ze dne 19.04.2022
<br> (doplnění ze dne 14.06.2022),v řízení o opatření obecné povahy podle ust.171 a následujících části
<br> šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle
<br> zvláštní právní úpravy dle ust.* 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.77
<br> odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie ČR <,>
stanovuje
<br> podle ust.77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici 1/43 „Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice“
<br> v místě: první — pátý km dle staničení silnice 1/43 v obou směrech jízdy
<br> (pravý J P 0,130-4,240,levý JP 0,000-5,010)
<br> ul.Hradecká (ul.Sportovní),okr.Brno-město
<br> a na silnici l/42H (původní trasa VMO) a 1/42 „Brno-velký městský okruh“
<br> v místě: Brno,v úseku km cca 0,300 -1,600 silnice l/42H (původní trasa VMO) ul.Skácelova <,>
<br> Slovanské nám <.>,Husitská,Palackého tříd...

Načteno

edesky.cz/d/5465794

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz