« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Cejl 77 (havárie)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0286456_22_2OOP-PDZ_Cejl77-havarie_22-06-2022.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0344292/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0286456/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> bez předchozího vyjádření dotčeného orgánu – Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno <,>
<br> Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32
<br> Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.4 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci: ul.Cejl,vše v rozsahu
<br> uvedeném v příloze tohoto opatření obecné povahy,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu: havárie horkovodu,ul.Cejl 77,Brno <.>
<br> Práce na odstranění havárie již byly zahájeny v termínu 13.05.2022 – 13.06.2022.Platnost stanovení
<br> je nejdéle na dobu 60 dnů <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne
<br> 18.05.2022 podání společnosti Sign...
0286456_22_2_Vykres.pdf
<.>.<.> I
<br> PŘESUN
<br> EIS/Tennín:.„.<.>.J
<br> EB:
<br> 820
<br>.Bza |=! EIS/Tomm ! !&,ĚĚ m m 5:3 olo
<br> \'I
<br> *O
<br> 528 -E13f[ermm.<.> J
<br> Ena
<br> ***“ /$Fř*a ĚÍÍA centrum \“;íagJ—ŠJ \W/ / “J ggg/) O raft—% J tak „.<.> „ _ (Emir - - _ ear * tak? ==„.<.>.e ' O _ O.? š \.mw 4.3 mx2 m O 4 n -r 7— ť.<.> _„ 3:77 V _ “.; © asf © ? _ o \ “ ' ' v „\ ů “\ a se; „.\D ? © m L ] F—Tj—-——' \ >L “E „,„„ zabor vozovky:8.6m2 _3' BZB-osadit 7 dní předem - DZ budou osazeny dle TP 65.66 a tech.listů pro osazování přenosného DZ.přechodného VDZ dle TP 133.66 - stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocením nebo 22 „ VYPRACUVAL :VosmekFilip ;! ““a g _ 5'.m _ KONTROLUVAL :Ing.KončelíkJiří,WM/ - %AĚ „.<.> G_ ema u arva popisu :._ __,_ ? CJ.: MMB /2022 ' přenosné SDZ“ A | “PÉE—,:
<br>,<.>,<,> “5 v,: v : SlGIIEX,sansr.o <.>,Hnlzova.1itB,627llllan stavajici SDZ: PRECHUDNE DUPRAVNI ZNACENI Tel.:51:5226021-lo.mistr:tet:602582325 stávající SDZ zakrýt/ zrušit: a,SlužbamimopracovnídnhuzteL:602571312
<br>,labor VOZOVkY emaib signex©signexc1 zaborvozovky: _ „ „ „
<br>.» = *,“L'tf-"U- m : * “něho.stávajícího :.CR 2203 přenosné DZ stávající; A“ BRINP' Ul'cell 77 17.5.2022 přenosné DZ stávající zakrýt! zrušit: K.<.>.Havarle hOI'kOVOdU „ 1 přenosné DZ stávající již zakryto: xm *) \
<br> www.signem

Načteno

edesky.cz/d/5465660

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz