« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Ečerova 6, 8 (zařízení stavby)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0282974_22_2_Vykres_Ecerova_6_8.pdf
6 8
<br> Ečerova
<br> Ečerova
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> STAVBY/
<br> E8d
<br> B28
E13/Termín:/
<br> E13/MIMO VOZIDLA
<br> STAVBY/
<br> E8d
<br> Z2
<br> Zařízení stavby
5,0/5,0
<br> Kontejner
<br> Stavební oplocení
<br> Výtah
<br> Sklad mat <.>
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Ečerova 6,8
Zařízení stavby
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.220248
10.5.2022
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> č.j.: MMB /2022 -
<br> B28 osadit 7 dní předem
DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br>
Stránka 1
0282974_22_2_OOP-PDZ-Ecerova6-8_22-06-2022.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0326941/2022/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0282974/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-104788-2/ČJ-2022-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 16.05.2022,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále
<br> jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci,ul.Ečerova.Vše bude
<br> provedeno v rozsahu uvedeného výkresu,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> zpracovaného Signex,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00,Brno,IČ: 49971344 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu zařízení stavby,ul.Ečerova <.>
<br> Předpokládaný termín bude 18.07.2022 – 31.10.2022.Skutečný termín bude upřesně...

Načteno

edesky.cz/d/5465658

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz