« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Rovinka - havárie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZLINMARK_DZ_Rovinka_-_havarie.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0336808/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0336808/2022/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> bez předchozího vyjádření dotčeného orgánu,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.4 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Rovinka a Buchtova ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu havárie kanalizace před objektem Rovinka 975/7 <.>
<br> Stanovení je z důvodu havárie kanalizace a nutnosti jejího okamžitého odstranění vydáno dodatečně <.>
<br> Práce na odstranění havárie již byly zahájeny 16.06.2022 a budou ukončeny 17.07.2022 <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je dána na dobu nejdéle 60 dní,tj.nejdéle do 21.08.2022 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> 1.Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních za...
ul._Rovinka_-_havarie_kanalizace.pdf
I
P
<br> 4
b
<br> B
<br> 4
<br> P
I
P
<br> 1
2
<br> R
<br> É
<br> S
<br> E
<br> R
<br> V
<br> É
<br> E
<br> 1
3
<br> B
<br> Z
<br> R
<br>
7
2
-
4
1
<br> I
P
<br> 4
b
<br> B
<br> 2
<br> B
<br> 2
<br> M
<br> K
<br>
u
l <.>
<br> L
o
z
í
b
k
y
<br> M
<br> K
<br>
u
<br> l
<.>
<br> R
<br> o
<br> v
i
n
<br> k
a
<br> M
<br> K
<br> u
l <.>
<br> B
<br> u
c
h
t
o
v
a
<br> M
<br> K
<br>
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> N
<br> o
<br> u
<br> z
<br> o
<br> v
<br> á
<br> č
<.>
<br> p
<br> <.>
<br> 9
<br> 7
<br> 5
<br> /
7
<br> B
1
<br> E
1
3
<br> S
T
<br> A
V
<br> B
Y
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> M
IM
<br> O
<br> Z
2
<br> B
1
<br> E
1
3
<br> S
T
<br> A
V
<br> B
Y
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> M
IM
<br> O
<br> Z
2
<br> B
3
0
<br> B
3
0
<br> Z
<br> N
<br> E
<br> P
<br> L
A
<br> T
<br> N
<br> I
T
<br> Z
<br> N
<br> E
<br> P
<br> L
A
<br> T
<br> N
<br> I
T
<br> Z
<br> N
<br> E
<br> P
<br> L
A
<br> T
<br> N
<br> I
T
<br> A
9
<br> I
P
<br> 1
0
a
<br> I
P
<br> 1
0
a
<br> A
9
<br> Z
<br> N
<br> E
<br> P
<br> L
A
<br> T
<br> N
<br> I
T
<br> I
P
<br> 1
0
a
<br> B
2
8
<br> E
8
c
<br> B
2
8
<br> 1
5
<br> m
<br> Z
<br> N
<br> E
<br> P
<br> L
A
<br> T
<br> N
<br> I
T
<br> B
<br> 2
4
a
<br> 2
<br> m
<br> I
P
<br> 4
b
<br> SITUACE DIO
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> LEGENDA
<br> MÍSTO PRO VYHÝBÁNÍ
<br> VOZIDEL
<br> P6STOP
<br> DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP
<br> TRVALÉ SVISLÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6
STOP
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
<br> 06/2022
<br> 1 x A4
<br> RDS
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,MB
A
<br> Hviezdoslavova XXXX/XXa
<br> Mob.: +420725994691
<br> Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
<br> www.zlinmark.cz
<br> HAVÁRIE KANALIZACE
<br> BRNO,UL.ROVINKA 975/7
<br> 627 00 Brno
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> 01
<br> 173/2022
<br> ZÁBOR 21 m
<br> 2
<br> (6m
<br> 2
<br> CHODNÍK,15 m
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5465657

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz