« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Usnesení č. 5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENÍ 5-2022
USNESENÍ č.5/2022
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 15.6.2022
<br> Přítomno: 7 členů OZ (viz prezenční listina)
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy po projednání:
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Zapisovatele zápisu Davida Pekáče,ověřovatele zápisu Jiřího Cerala,Marka Abrahama a program zasedání <.>
<br> Žádost o příspěvek — sbírka pro Ukrajinu
<br> Jedná se příspěvek na nákup potřeb pro uprchlíky z Ukrajiny." Byla navržena částka ve výši 20 OOO,- Kč.Starosta obce Jan Spicar byl pověřen podpisem darovací smlouvy s Leader Projects z.ú <.>
<br>.Převod části finančních prostředků obce na vkladový účet bez obnovování <.>
<br> XXX XXXXXX informoval o zůstatcích finančních částek na obecních účtech: Česká Spořitelna : 9 880 431,28,- Kč ČNB : 1 942 546,59,- Kč
<br> Vzhledem ke stávající inflační situaci bude část finančních prostředků zaslána na vkladový účet bez obnovování <.>
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání,l se zdržel:
<br> 4 <.>
<br> Vyhodnocení výběrového řízení č.3/2022 - „Výměna gastronomické technologie a zařízení v obecním hostinci Hvozdnice“
<br> Ke dni konaní OZ 15.6.2022 dorazily celkem tři nabídky: Nabídka č.1 — Trefa s.r.o.— 466 800,- Kč bez DPH Nabídka č.2 —- Gast-Pro s.r.o.— 506 300,- Kč bez DPH Nabídka č.3 -— Aldan s.r.o.— 519 980,- Kč bez DPH
<br> Jako vítězná nabídka je nabídka č.1 - Trefa s.r.o.— 466 800,- Kč bez DPH <.>
<br> Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
<br> a) XXX XXXXXX informoval o vyhodnocení podané žádosti na MMR na opravu obecních komunikací — naše obec se žádostí neuspěla (nebyli jsme vybráni,jsme na cca 230 místě v pořadí náhradníků) <.>
<br> b) XXX XXXXXX informoval o rozpočtovém opatření č.X/XXXX,které schválil v rámci své kompetence.Jednotlivá rozpočtová opatření jsou k dispozici na webové úřední desce obce <.>
<br> c) XXX XXXXXX informoval o nutnosti doplnění dopravních značek a rozhledových zrcadel na některých místech v obci.Bude poptána cenová nabídka a následně...

Načteno

edesky.cz/d/5464685


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz