« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Usnesení č. 5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENÍ 5-2022
USNESENÍ č.5/2022
<br> ze zasedání obecního zastupitelstva obce Hvozdnice konaného dne 15.6.2022
<br> Přítomno: 7 členů OZ (viz prezenční listina)
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje 7 hlasy po projednání:
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Zapisovatele zápisu Davida Pekáče,ověřovatele zápisu Jiřího Cerala,Marka Abrahama a program zasedání <.>
<br> Žádost o příspěvek — sbírka pro Ukrajinu
<br> Jedná se příspěvek na nákup potřeb pro uprchlíky z Ukrajiny." Byla navržena částka ve výši 20 OOO,- Kč.Starosta obce Jan Spicar byl pověřen podpisem darovací smlouvy s Leader Projects z.ú <.>
<br>.Převod části finančních prostředků obce na vkladový účet bez obnovování <.>
<br> XXX XXXXXX informoval o zůstatcích finančních částek na obecních účtech: Česká Spořitelna : 9 880 431,28,- Kč ČNB : 1 942 546,59,- Kč
<br> Vzhledem ke stávající inflační situaci bude část finančních prostředků zaslána na vkladový účet bez obnovování <.>
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje 6 hlasy po projednání,l se zdržel:
<br> 4 <.>
<br> Vyhodnocení výběrového řízení č.3/2022 - „Výměna gastronomické technologie a zařízení v obecním hostinci Hvozdnice“
<br> Ke dni konaní OZ 15.6.2022 dorazily celkem tři nabídky: Nabídka č.1 — Trefa s.r.o.— 466 800,- Kč bez DPH Nabídka č.2 —- Gast-Pro s.r.o.— 506 300,- Kč bez DPH Nabídka č.3 -— Aldan s.r.o.— 519 980,- Kč bez DPH
<br> Jako vítězná nabídka je nabídka č.1 - Trefa s.r.o.— 466 800,- Kč bez DPH <.>
<br> Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
<br> a) XXX XXXXXX informoval o vyhodnocení podané žádosti na MMR na opravu obecních komunikací — naše obec se žádostí neuspěla (nebyli jsme vybráni,jsme na cca 230 místě v pořadí náhradníků) <.>
<br> b) XXX XXXXXX informoval o rozpočtovém opatření č.X/XXXX,které schválil v rámci své kompetence.Jednotlivá rozpočtová opatření jsou k dispozici na webové úřední desce obce <.>
<br> c) XXX XXXXXX informoval o nutnosti doplnění dopravních značek a rozhledových zrcadel na některých místech v obci.Bude poptána cenová nabídka a následně...

Načteno

edesky.cz/d/5464685


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
05. 12. 2022
05. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz