« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Usnesení z 28. zasedání ZO Horní Vltavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 28. zasedání ZO Horní Vltavice
Usneseni z 28.zasedání zastupitelstva obce Horní Vltavice
<br> usNESENí z 28.ZASEDÁNÍ OBCE HoRNí Vl.TA XXXX konaného dne XX.X.XXXX
<br> Usnesení č.2021-28/1 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje program 28.zasedání obce Horní Vltavice <.>
<br> Usnesení č.2021-28/2 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice souhlasíse změnami návrhu územního plánu vč.požadavku strategického posouzení vlivů na životníprostředí a zpracování posouzení NATURA 2000 <.>
<br> Usnesení č.2021-28/3 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje přijetí dotačního titulu z MMR na víceúčelového hřiště
<br> v předpokládaném rozsahu 4 319 655,- Kč a schvaluje spoluúčast obce na této akci 1 079 915; Kč <.>
<br> Usnesení č.2021-28/4
<br> Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje dodavatele vybavení Základní školy Horní Vltavice,spočívající v dodávce interaktivních panelů vč.montáže a softwaru a OP,kterým je společnost XXX XXXX.Celková hodnota zakázky je XXX XXX,- KČ bez DPH,a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy <.>
<br> Usnesení č.2021-28/5
<br> Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje dodavatele vybavení Základní školy Horni Vltavice,spočívající v dodávce notebooků pro učebnu PC vč.montáže a softwaru a OP,kterým je společnost Orion Computer s.r.o.<.> Celková hodnota zakázky je 135 780; KČ bez DPH,a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy <.>
<br> Usnesení č.2021-28/6 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice navrhovaný splátkový kalendář pana MS.s podmínkou umoření dluhu do konce roku 2021 <.>
<br> Usnesení č.2021-28/7 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje dodavatele SMS rozhlasu pro obec Horní Vltavici,kterým
<br> je společnost URBlTECH s.r.o.Podmínky uzavřenísmlouvy jsou jednorázový poplatek 3 990; Kč bez DPH,měsíční poplatek za provoz služby 549,- Kč bez DPH a XXXX SMS je X,XX Kč bez DPH,a zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy <.>
<br> Usnesení č.2021 -28/8 Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schvaluje uzavřenipochtovni smlouvy na část pozemku pč.5 7/1
<br> v kú Hor...

Načteno

edesky.cz/d/5464593

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz